Koronasertifikat

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.

Illustrasjonsbilde av koronasertifikat
Hva er koronasertifikat?

Koronasertifikatet inneholder QR-koder med opplysninger som viser om du er vaksinert med koronavaksine, har en nylig negativ koronatest og/eller har nylig gjennomgått koronasykdom.

Hvor finner jeg koronasertifikatet?

Dersom du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Koronasertifikat - helsenorge.no

Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Utskrift av koronasertifikat

Trondheim kommune kan bistå med utskrift av koronasertifikat for ikke-digitale brukere dersom man har norsk personnummer eller D-nummer. Du trenger ikke en avtale for å få utskrift av koronasertifikat. 

Du må ta med legitimasjon og du må møte opp personlig ved vaksinasjon- og smittevernkontoret. Adressen er Prinsens gate 1 A. Inngang fra Tinghusgata.

Trondheim kommune har ansvar for å sikre at bare rette person får utlevert sertifikat. Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk til stede.

Etterregistrering av koronavaksiner tatt i utlandet

Trondheim kommune kan bistå med etterregistrering av koronavaksiner tatt i utlandet for personer med norsk personnummer eller d-nummer, dersom vaksinene er godkjent av EMA eller anbefalt av WHO. Ring 72 54 08 50 for å bestille time.

Adresse: Prinsens gate 1 A. Inngang fra Tinghusgata. Du må møte opp personlig og ha med gyldig ID. Pris 122,-. 

Du må ha med troverdig, skriftlig dokumentasjon på koronavaksinen. Det kan være: 

  • Vaksinasjonskort som inneholder identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Det bør også inneholde: batchnummer*, vaksinatør og signatur.
  • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS (EU digital COVID Certificate) kan brukes som tilleggsdokumentasjon. Merk at dette kun er dokumentasjon på siste dose.
Registrering av tidligere gitte koronavaksiner i WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat (gult vaksinekort) 

Noen land krever at vaksinasjonsstatus for koronavaksiner fremvises i WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat. Trondheim kommune kan registrere tidligere gitte koronavaksiner i slikt sertifikat. Ta kontakt på telefon 72 54 08 50 for å gjøre avtale.

Du må ta med legitimasjon og du må møte opp personlig ved vaksinasjon- og smittevernkontoret. Adressen er Prinsens gate 1 A. Inngang fra Tinghusgata.

Pris 122,-. 

Mer informasjon

Sist oppdatert: 27.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006