Koronavaksine

Koronavaksine

Alle innbyggere over 5 år i Trondheim har tilbud om vaksine mot korona. Du kan bestille time for vaksinering via digitalt skjema på Min side. Her finner du også informasjon om 4. vaksinedose.

Mann som får vaksine

Hvor foregår vaksineringen?

Adresse: Prinsens gate 1A (inngang fra Erling Skakkes gate 25).

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.20-15.30.

Bestill time for vaksinering

Koronavaksinen er gratis.

Time for vaksinering

Bestille time digitalt

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille time for vaksinering.

Bestill time på Min side.

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin digitale ID. Vær oppmerksom på at det må være den samme pårørende som bestiller time.

Drop-in vaksinering

Drop in-tilbudet er for tiden stengt. Du oppfordres til å bestille time på Min side.

Bestill time via telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nett, kan du ringe telefon 90 50 90 52 på hverdager for å bestille time.

Avbestille eller endre time

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du endre eller avbestille timen ved å logge deg inn på bestillingsskjemaet, eller ringe 90 50 90 52.

Når er timen min?

Du kan logge deg inn på bestillingsskjemaet for å se når du har time for vaksinering.

Tilrettelegging

Dersom du har utfordringer (psykiske eller fysiske) og har behov for tilrettelegging rundt koronavaksinering kan du ta kontakt med oss på telefon: 90 50 90 52. Vi vil tilrettelegge for deg på best mulig måte.

Dagens situasjon

Koronasituasjonen har vært relativt stabil de siste ukene i Norge,mens det i flere europeiske land ses en økende smittespredning og sykehusinnleggelser med covid-19. Dette kan være begynnelsen på en ny bølge som skyldes avtakende immunitet i befolkningen, nye undervarianter med større evne til å omgå immunitet og kaldere vær. Det er sannsynlig at covid-19-pandemien også i Norge vil vokse utover senhøsten og vinteren, men det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli.

En oppfriskningsdose vil beskytte mot alvorlig sykdom selv om den i mindre grad beskytter mot å bli smittet. De som har fått en ny oppfriskningsdose i sommer/høst er ikke anbefalt ytterligere doser per nå.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Til grunnvaksinering i koronavaksinasjonsprogrammet benyttes vaksinene Comirnaty fra Pfizer, Spikevax fra Moderna, og Nuvaxovid fra Novavax.

Til oppfriskningsvaksinering i koronavaksinasjonsprogrammet benyttes ny vaksinevariant Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 fra Pfizer.

De tre opprinnelige vaksinetypene og Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 fra Moderna kan fortsatt brukes som oppfriskningsdose. Ønsker du en av disse vaksinene som oppfriskningsdose må du varsle vaksinatør.

Hvem kan få koronavaksine?

Ny oppfriskningsdose til personer i risikogrupper

Alle i risikogruppene kan bestille oppfriskningsdose dersom disse forutsetningene er oppfylt:

 • Det bør gå minimum 4 måneder siden forrige dose.
 • Anbefalingen om å ta oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått koronainfeksjon. Det anbefales da å vente minst 3 måneder etter gjennomgått koronainfeksjon.
 • Oppfriskningsdosen som tilbys nå vil for de fleste være dose 4, mens for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil dette være dose 5.
 • For ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom vil det være dose 3 eller dose 4 om de har alvorlig svekket immunforsvar.

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong til:

Aldersgruppe 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

Det har vært tilbud om ny oppfriskningsdose til innbyggere 65 år og eldre siden sommer og høst 2022 før kommende høst/vintersesong.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Oppfriskningsdose anbefales personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander, da de vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • bruk av medikamenter som svekker immunforsvaret
 • kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper.

Du bestiller time på Min side. Når du er inne på bestillingssystemet må du bekrefte at du tilhører en av risikogruppene.

Det er ønskelig at du tar med medikamentliste. Oversikt over dine medisiner kan du finne ved å logge inn med elektronisk ID på helsenorge.no. Hvis du har dokumentasjon fra spesialist som bekrefter at du skal ha oppfriskningsdose, kan du ta med den. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • organtransplanterte
 • immunsvikt for eksempel medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som svekker immunforsvaret
 • kreftsykdom, pågående eller avsluttet behandling innen siste seks måneder
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Slike tilfeller skal vurderes av barnelege

Du bestiller time på Min side. Når du er inne på bestillingssystemet må du bekrefte at du tilhører en av risikogruppene.

Det er ønskelig at du tar med medikamentliste. Oversikt over dine medisiner kan du finne ved å logge inn med elektronisk ID på helsenorge.no. Hvis du har dokumentasjon fra spesialist som bekrefter at du skal ha oppfriskningsdose, kan du ta med den. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

Gravide

Oppfriskningsdose til gravide.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose,uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har tatt en oppfriskningsdose.

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen øker for alvorlig sykdom utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingesvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Gravide i 1. trimester som samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingesvangerskap eller underliggende sykdom, anbefales også oppfriskningsdose.

Det bør gå minimum 4 måneder siden forrige dose.

Tilbud til andre grupper

Oppfriskningsdose for aldersgruppen 18-64 år

Nå er det mulig for deg i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko å ta en ny oppfriskningsdose om du vil. Denne muligheten vil være mest aktuell for deg som er eldst i aldersgruppen, og deg som har tatt bare to doser.

For deg som ellers er frisk og har tatt de anbefalte tre dosene og kanskje også relativt nylig har gjennomgått infeksjon, er den medisinske nytten av en slik oppfriskningsdose begrenset.
 
Alle vaksiner, også koronavaksinene, kan ha bivirkninger. De fleste bivirkningene  er milde og går over i løpet av kort tid, men  koronavaksinene kan i sjeldne tilfeller gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger. De yngste har også i enkelte tilfeller fått komplikasjoner som betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen.

Det må ha gått minimum fire måneder siden siste koronavaksine ble satt. Det skal gå tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.
Vi åpner opp for booking for deg som er eldst i denne gruppen først. 

Du kan bestille time fra og med følgende dato (oppdateres fortløpende):

 • Aldersgruppen 64-60 år: 21. november 2022
 • Aldersgruppen 59-50 år: 23. november 2022
Oppfriskningsdose - dose 3

Dersom du er over 18 år, og det har gått minimum 20 uker siden du fikk vaksinedose nummer 2, kan du få en oppfriskningsdose. Du kan bestille oppfriskningsdose (dose 3) på Min side.

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (under 65 år) mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet for at de som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Dette kan være på grunn av innreisekrav til enkelte land eller andre årsaker.

Dersom du har gjennomgått covid-19 mer enn 3 uker etter andre vaksinedose og ønsker tredje vaksinedose må det gå minst 20 uker siden dose 2. Det må i tillegg gå minst 3 uker etter gjennomgått koronasykdom.

Grunnvaksinering og første oppfriskningsdose for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Tre doser i grunnvaksineringen for personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har denne gruppen høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Denne gruppen får derfor tilbud om en tredje vaksinedose som en del av grunnvaksineringen, og den gis minst fire uker etter andre koronavaksine. Selv om du er i denne gruppen og får en tredje vaksinedose, blir det antatt at du har en lavere beskyttelse enn immunfriske. Du bør derfor leve mer skjermet når det er mye smittet i samfunnet.

Om du tilhører denne gruppen kan du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side. Brev fra spesialisthelsetjenesten må tas med til første time for grunnvaksinering.

Oppfriskningsdoser til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar, anbefales en oppfriskningsdose 3 måneder etter 3.dose. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nummer 4. Les mer om oppfriskningsdoser.

Vaksinasjon av barn og unge 5-18 år

Det er ulike anbefalinger for barn og unge mellom 5 og 18 år. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg eller ditt barn på FHI sin nettside.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjema skal printes ut og fylles ut før man møter opp. Skjema leveres ferdig utfylt til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med flere doser må det medbringes samtykke for hver vaksinasjon.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten. Ta med utfylt samtykkeskjema og egenerklæringsskjema til vaksinetimen.

Praktisk informasjon

Vaksinen er gratis.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?
 • Møt maks fem minutter før timen
 • Ta med legitimasjon. Det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt. Denne kan du finne ved å logge inn med elektronisk id på helsenorge.no.
Kan jeg ha med meg ledsager?

Du kan ha med deg nødvendig ledsager, hvis du har behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, må du observeres i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon. Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har feber, eller føler deg syk.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk, og tolk er gratis. Du kan bestille tolk når du bestiller vaksinetime via Min side, eller ta kontakt på telefon 90 50 90 52.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvor lenge bør jeg vente hvis jeg skal ta en annen vaksine?

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

Mer informasjon

Om koronavaksinen

Om vaksinering av ungdom 12-15 år

Andre språk/other languages

Sist oppdatert: 25.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006