Koronavaksine

Koronavaksine

Alle innbyggere over 5 år i Trondheim har fått tilbud om vaksine mot korona. Du kan bestille time for vaksinering via digitalt skjema.

Mann som får vaksine

Hvor foregår vaksineringen?

Adresse: Prinsens gate 1A (inngang fra Erling Skakkes gate 25).

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.30-15.00

Det er noe begrenset kapasitet kl. 11.00-12.00 grunnet lunsjavvikling.

Retningslinjer for koronavaksinasjon

Vaksinasjon av barn og unge 5-18 år

Det er ulike anbefalinger for barn og unge mellom 5 og 18 år. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg eller ditt barn på FHI sin nettside.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjema skal printes ut og fylles ut før man møter opp. Skjema leveres ferdig utfylt til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med flere doser må det medbringes samtykke for hver vaksinasjon.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten. Ta med utfylt samtykkeskjema og egenerklæringsskjema til vaksinetimen.

Oppfriskningsdose - dose 3

Dersom du er over 18 år, og det har gått minimum 20 uker siden du fikk vaksinedose nummer to, kan du få en oppfriskningsdose. Du kan bestille oppfriskningsdose (dose tre) på Min side.

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (under 65 år) mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet for at de som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Dette kan være på grunn av innreisekrav til enkelte land eller andre årsaker.

Dersom du har gjennomgått covid-19 mer enn 3 uker etter andre vaksinedose og ønsker tredje vaksinedose må det gå minst 20 uker siden dose 2, og i tillegg minst 3 uker etter gjennomgått koronasykdom.

For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 mnd fra dose 2.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har denne gruppen høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Denne gruppen får derfor tilbud om en tredje vaksinedose som en del av grunnvaksineringen, og den gis minst fire uker etter andre koronavaksine. Selv om du er i denne gruppen og får en tredje vaksinedose, blir det antatt at du har en lavere beskyttelse enn immunfriske. Du bør derfor leve mer skjermet når det er mye smittet i samfunnet.

Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Hvis du ikke har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten eller fått SMS fra Trondheim kommune og du tilhører en av disse gruppene, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Les mer om tredje vaksinedose for personer i risikogrupper.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar, anbefales det en oppfriskningsdose tre måneder etter tredje dose. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nummer fire.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser utover de fire dosene som allerede er anbefalt til denne gruppen. Vurdering av om det er behov for ytterligere oppfriskningsdoser bør gjøres i samråd med behandlende lege i spesialisthelsetjenesten

Dose 4 til seniorer

Personer født i 1942 og tidligere som har fått tre doser og ikke har gjennomgått korona etter tredje dose kan få tilbud om fjerde vaksinedose hvis de selv ønsker det. Den fjerde koronavaksinen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som nylig åpnet for at denne gruppen kan få en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. FHI gir ikke en egen anbefaling om at denne gruppen bør ta en fjerde dose, men at alle skal få tilbudet. En dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen. Det er likevel kjent at eldre oppnår lavere immunresponser enn yngre og at de har høyere risiko for å bli alvorlig syke.

Du kan lese mer om dette på våre nettsider.

Time for vaksinering

Bestille time digitalt

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille time for vaksinering.

Bestill time på Min side.

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin digitale ID. Vær oppmerksom på at det er samme pårørende som må bestille time hver gang.

Drop-in vaksinering

Du kan møte opp til drop-in time på vaksinestasjonen på Statens hus. For å unngå kø, anbefaler vi likevel at du bestiller time på forhånd.

Adresse: Prinsens gate 1A (inngang fra Erling Skakkes gate 25).

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.30-15.00

Det er noe begrenset kapasitet kl. 11.00-12.00 grunnet lunsjavvikling.

Bestill time via telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nett eller møte på drop-in, kan du ringe telefon 90 50 90 52 på hverdager for å bestille time.

Avbestille eller endre time

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du endre eller avbestille timen ved å logge deg inn på bestillingsskjemaet, eller ringe 90 50 90 52.

Når er timen min?

Du kan logge deg inn på bestillingsskjemaet for å se når du har time for vaksinering.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Det er vaksiner fra Pfizer, Moderna, og Novavax som nå brukes i Trondheim. Du kan velge hvilken vaksine du ønsker når du bestiller time til vaksinering. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Praktisk informasjon

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?
  • Møt presis
  • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde
  • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
  • Ta med oppdatert medisinoversikt
Kan jeg ha med meg ledsager?

Du kan ha med deg nødvendig ledsager, hvis du har behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, må du observeres i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon. Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har feber, eller føler deg syk.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk, og tolk er gratis. Du kan bestille tolk når du bestiller vaksinetime via Min side, eller ta kontakt på telefon 90 50 90 52.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvor lenge bør jeg vente hvis jeg skal ta en annen vaksine?

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

Internasjonalt vaksinasjonskort (gulkort)

Koronatiltaket på Leütenhaven tilbyr vanligvis å utstede internasjonale vaksinasjonskort, men i uke 30 har vi dessverre ikke kapasitet til dette.

Har du likevel behov for å få koronavaksinene dine innført i et internasjonalt vaksinasjonskort (gulkort) i uke 30, ber vi deg informere om dette når du vaksinerer deg på vaksinestasjonen på Statens hus. De ansatte i skranken kan da være behjelpelig med å fylle ut vaksinasjonskortet.

Mer informasjon

Om koronavaksinen

Om vaksinering av ungdom 12-15 år

Sist oppdatert: 01.07.2022

A03-P1-EPI006