Byggeskikkpris til Heimdal videregående skole

Fredag ble Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2019 tildelt aktørene bak nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena på Saupstad.

Sist oppdatert: 01.07.2022

Alle prisvinnerne samlet sammen med ordfører Rita Ottervik

“Et forbilledlig samfunnsprosjekt som rommer mer enn bare sin egen hovedfunksjon”, var en av karakteristikkene den nye skolen fikk i går. Bygget er blitt et samlingspunkt for hele bydelen, og i går fikk Rambøll, Skanska og Trøndelag fylkeskommune masse skryt, heder og ære for jobben som er gjort.

I juryens begrunnelsen heter det blant annet: “I tillegg til skole, idrett og kultur, ser vi allerede at arealene fylles med mange slags aktivitet og er et strålende eksempel på samspill med naboer, frivillige, områdeløft Saupstad-Kolstad, idretten og det lokale kulturlivet.”

Det ble også vektlagt at den nye muskelbunten av et bygg er verdens mest miljøvennlige med tanke på miljø- og energiperspektiv.

Ordfører Rita Ottervik presenterte prisvinnerne og delte ut prisene

Juryens begrunnelse.

Veidekke Eiendom og Lund Hagem Arkitekter fikk hedrende omtale for boligprosjektet i Ladebekken 7 og 9. “Utviklingen av Lilleby er blitt et forbildeprosjekt for nye boligområder”, heter det i juryens uttalelse. Prosjektet ble fremhevet spesielt for sin måte å fortette på, uten at det har gått på bekostning av arkitektur, uterom og trivsel. Her er det mye inspirasjon å hente for fremtidens fortettingsprosjekter, ifølge juryen.

Rita Ottervik sammen med vinnerne av Byggeskikkprisen 2019

Her kan du lese mer om Byggeskikkprisen.

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006