Finalistene til Byggeskikkprisen 2022

Trondheim kommunes byggeskikkpris skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme rundt byens arkitektur. Nå kan du lære om årets finalister i en egen utstilling i Nordre gate. Vinneren kåres i desember.

Sist oppdatert: 03.11.2022

Byarkitekt Are Risto Øyasæter. Foto: Trondheim kommune.
Byarkitekt Are Risto Øyasæter. Foto: Trondheim kommune.

- God arkitektur er et viktig verktøy for en god utvikling av byen vår. Vi ønsker mer oppmerksomhet rundt byggeskikkprisen, og derfor har juryen kåret tre finalister som stilles ut i det offentlig rom fram til vinneren av prisen kåres, sier byarkitekt Are Risto Øyasæter.

En hederspris til god byggeskikk

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som danner et forbilledlig eksempel og som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Prisen skal også bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur.

Trondheim ønsker med Byggeskikkprisen å gi en belønning til dem som strekker seg langt for å skape byggverk som gjør byen vår til et bedre sted å være.

Et kriterium for å bli vurdert er at byggverket eller anlegget må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Finalistene til årets Byggeskikkpris

Torvet

Torvet i Trondheim er blitt byens storstue og står for alvor fram som byens viktigste byrom. Sporene etter den gamle rundkjøringa er erstattet av et helhetlig og sammenhengende bygulv. En ryddig struktur av møbleringselementer og trær i kantsonen strammer opp den store plassen. Samtidig stimulerer de små mellomrommene til opphold. Inntil Torvet er det etablert flere restauranter som benytter bygulvet til uteservering. Det nye Torvet bidrar til liv i byen og har gitt et løft til Midtbyen.

Torvet. Foto: Glen Musk.

Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K

Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K, har blitt en attraktiv møteplass for kunst og kultur som treffer bredt og smalt. Bebyggelsen spiller på lag med omgivelsene på en forbilledlig måte og eksisterende, tradisjonell bebyggelse er godt innarbeidet i det helhetlige konseptet. K-U-K er et tilskudd til byen i form av arkitekturen i seg selv. I tillegg til at bygningens innhold med rom for kunst og utstillingsplass for yngre kunstnerskap tilfører en ytterligere dimensjon.

Kjøpmannsgata Ung Kunst. Illustrasjon: Mir.

Tukthuset

På Kalvskinnet er fire historiske bygg reetablert mellom de fredede bygningene Lagmannsretten og Tukthuset. Det er lagt vekt på å videreføre karakteren fra den gamle trehusbebyggelsen og samtidig skape gode boliger som innfrir moderne krav og behov. Tukthuset er en vellykket gjenskaping av det gamle bygningsvolumet mellom de to bygningene Tukthuset og Lagmannsretten, samt ny bruk av den gamle bebyggelsen. Prosjektet forholder seg svært bevisst til historien og bidrar til et mangfold av boliger i sentrum.

Tukthuset på Kalvskinnet. Foto: Arkitekturfabrikken, Jens Bjørnstad.

Juryen for årets Byggeskikkpris

I juryen sitter Trondheim kommunes byarkitekt, ordfører og byutviklingsdirektør, sammen med rådet for byarkitektur.

Rådet for byarkitektur består av:

  • Are Risto Øyasæter, byarkitekt
  • Steffen Wellinger, NTNU, fakultetet for arkitektur og design
  • Ragnhild Snustad, Trondhjems arkitektforening, TAF
  • Lisbet Haug, Norske landskapsarkitekters forening, NLA
  • Torgeir Rønning, Håndverkerforeningen i Trondheim
  • Michelle Wright, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Utstillingen med de tre finalistene vil stå i Nordre gate fram til vinneren kåres i desember.

Byutvikling

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004