Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 8. juni

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Sist oppdatert: 10.06.2022

Bilde av luftverntyfoner.
To ganger i året testes Sivilforsvarets varslingsanlegg. 8. juni klokka 12 går alarmen igjen. (Foto: Mostphotos)

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du
skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i
sosiale medier.
Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka
halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Helse og velferd

A03-P1-EPI004