Handelsstatistikk

Handelsstatistikk

Hovedtall Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen viser omsetning innenfor detaljhandel, service- og tjenester og servering i Trondheim kommune. Statistikken er utarbeidet av Avant Management AS i samarbeid med Andhøy AS og Statistisk sentralbyrå.
 
Tallene i statistikken er basert på bedrifters innberetning i henhold til merverdiavgiftsloven og supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallene vises som netto omsetning eksklusive merverdiavgift og fordeles på handelssoner og bransjer.
Omsetningstall etter bydel og bransje

Trondheim deles i tre bydeler av Trondheimsindeksen: Nord, Syd og Midtbyen. Nord og Syd hadde en omsetningsvekst i 2020 på henholdsvis 6% og 11%. Midtbyen derimot hadde en nedgang i omsetningen på 21%. I grafene nedenfor kan du se hvordan det går med bydelene i forskjellige bransjer.

Bransjene med høyest vekst i Trondheim var "Mat og Drikke" (15%), "Hus og hjem" (13%) og "Spesialbutikker" (7%).

Bransjene med størst nedgang i omsetning var "Service og tjenester" (-47%), Servering (-19%) og "Klær, sko og reiseeffekter" (-13%). Dette er bransjer som utgjør en stor del av omsetningen i Midtbyen, og har ført til en stor nedgang i omsetning i bydelen.

Omsetning etter handelssoner

Den totale omsetningen i Midtbyen falt med 21% i 2020, men utviklingen varierer mellom soner. Se mer om handelssoner i grafen nedenfor.

Dokumentasjonsnotat og tabeller

Nærmere informasjon om Trondheimsindeksen og hvilke type bedrifter som inngår i kategoriene står i dokumentasjonsnotatet.

11.6.2021 - Tabell: Omsetningstall etter bydel og bransje 2009-2020 [Excel, Ods]

11.6.2021 - Tabell: Omsetningstall etter handelssoner 2009-2020 [Excel, Ods, Pdf]

Fokus på endring i omsetning i året 2020:

15.6.2021 - Tabell: Endring i omsetning 2019-2020 [Excel, Ods, Pdf]

15.6.2021 - Kart: Endring i omsetning Midtbyen og handelssoner utenfor 2019-2020 [Pdf]

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Håkon Strand, og Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 13.05.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004