Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

Reklamefinansierte bymøbler

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommunen og Statens Vegvesen har i felleskap inngått en kontrakt med Clear Channel Norway AS om levering og vedlikehold av reklamefinansierte bymøbler. Kontrakten løper fra 2018 til 2032.

Tilbudet finansieres av reklame på busskur, bysykkelstasjoner og skjerm på bysykkelen, i tillegg til brukerbetaling. Det skal leveres 340 busskur første avtaleår med en økning til 400 i år 2025. I tillegg skal alle metrobusskurene driftes av Clear Channel. 

Avtalen omfatter også 750 bysykler og 6 gatetoalett. Gatetoalettene er etablert ved Samfundet, på Trondheim Torv, i Ilaparken, ved Bakke bru, i Fjordgata ved Nordre og på Skansen.

Prosjektleder for ordningen er Åse Karen Søreng, e-post ase-karen-volden.soreng@trondheim.kommune.no.

Oppdager du skader eller feil på gatetoalett eller busskur, skal det meldes til  Clear Channel Norway AS - e-post: operations@clearchannelint.com.

Dersom du i anleggsprosjekter kommer i berøring med eksisterende leskur, bysykkelstasjoner eller gatetoalett, skal det opprettes kontakt med eier/drifter.

Se mer under Veg og belysning under punktet "Leskur, bysykkel og gatetoalett".

Trondheim Bysykkel

Bysykkelsesongen starter vanligvis 1. april og varer ut november. Antall sykler er 750 og det er 68 faste stasjoner. 

Den nåværende bysykkelordningen startet opp våren 2018. Bysyklene har blitt veldig populære, og i 2019 passerte antall bysykkelturer 357.000 fordelt på hele 17.659 unike brukere.

Etter 2019-sesongen har antall turer variert mye, blant annet på grunn av korona. I 2022 har vi cirka 150.000 turer fordelt på 8.871 brukere. Nytt i 2022 er at det gjennomføres pilotprosjekt med bysykkel med piggdekk i desember.

All informasjon du trenger om bysykkelordningen finner du på nettsidene til Trondheim Bysykkel. Oppdager du skader eller feil på bysykler eller bysykkelstativ, ta kontakt på e-post: post@trondheimbysykkel.no.

Bysykler i Trondheim

UIP Trondheim Bysykkel AS er operatøren som eier, utvikler og driver bysykkeltjenesten i Trondheim. Dette gjøres på oppdrag fra Clear Channel Norway AS, og UIP skal blant annet sørge for at riktig mengde sykler er på rett sted til rett tid av døgnet. Hvis det er noe som ikke fungerer eller hvis du har innspill til bysykkelordningen, tar du direkte kontakt med Trondheim Bysykkel.

Les mer om bysykkelen på trondheim2030.no.

Sist oppdatert: 05.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004