Renovasjonsteknisk norm

Renovasjonsteknisk norm

Renovasjonsteknisk norm

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 20.1.2015, sak 14/239 Renovasjonsteknisk norm.

Normen klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold. Som hovedregel omfatter dette alt utstyr og installasjoner bortsett fra eventuelle deler inne i bolighus. Så langt det er praktisk mulig vil normen også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

Normen består av følgende deler:

Sist oppdatert: 20.09.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004