FAKTAARK 55: Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern

FAKTAARK 55: Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern

Åpen barnehage skiller seg særlig fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass i barnehagen. Barna kan komme til barnehagen sammen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson til de tider og på de dager som ønskes, innenfor barnehagens åpningstid. Det kan derfor være forskjellige barn i barnehagen fra dag til dag.

Driftstilskudd og godkjenning

Dersom barnehagen vil søke om driftstilskudd må den søke godkjenning etter lov om barnehager.

Godkjenning av åpne barnehager etter lov om barnehager behandles i Trondheim kommune av Fagenhet for oppvekst og utdanning. Ta kontakt med dem for mer informasjon.

Bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern

De fleste åpne barnehager vil komme inn under bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern. Denne forskriften har som virkeområde offentlige og private virksomheter og eiendommer hvis forhold kan ha direkte eller indirekte virkning på helsen. I Trondheim kommune fører Klima- og miljøenheten tilsyn med at denne forskriften overholdes.

Meldeplikt og skjema for melding

Åpen barnehage kommer inn under bestemmelsene om meldeplikt i forskrift om miljørettet helsevern § 14.

Skjema for melding om åpen barnehage skal benyttes ved oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dersom Klima- og miljøenheten finner det nødvendig vil det foretas tilsyn ved den enkelte barnehage.

Skjemaet sendes

Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post: klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Åpne barnehager som krever betaling

Vi gjør oppmerksom på at dersom den åpne barnehagen krever betaling fra brukerne vil virksomheten komme inn under forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og være godkjenningspliktig etter denne forskriften.

Ta gjerne kontakt med Klima- og miljøenheten for å avklare dette, eller dersom du har spørsmål som gjelder skjemaet.

Sist oppdatert: 08.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006