Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Se kart

Våre avdelinger

Avdeling Vestre Rosten 

Har ansvar for

 • En helhetlig oppfølging for barn som bor over tid enten i fosterhjem eller institusjon.
 • Godkjenning av fosterhjem.
 • Rekruttering og oppfølging av besøkshjem. Ønsker du å være besøkshjem ta kontakt på telefon 72 54 22 40.
 • Sikre godt tilsyn i fosterhjemmene gjennom å rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem
 • Utrede slektsfosterhjem og utrede adopsjon av fosterhjem.
  Føre saker i fylkesnemnd og i retten
 • Være en faglig ressurs og støtte i oppfølgingen av barn og unge, samt bistå i akutte kriser
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å

 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger; Emilie Kroghs veg, Ranheimsveien og Ole Øisangsvei.
 • Følge opp ungdom som bor i egen bolig. Ungdom bor enten på hybel, kommunal leilighet eller i husvert.
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem.
 • Drive en lavterskel og oppfølgingsbase for EM ungdom i Trondheim sentrum.

Her kan du få vite mer om Bo og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim.

Byomfattende ressursavdeling
 • Drive tiltaket Link for barn som bor i familier som strever mye.
 • Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 13-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. Alle ungdommene må ha et vedtak fra barnevernet i sin bydel for å få hjelp fra oss.
 • Ambulant familieteam
 • Sikre gode tilsyn under samvær med biologiske foreldre 
 • Oppfølgingsteam som jobber i hovedsak med enslige mindreårige flyktninger og drifter en lavterskelbase i sentrum av Trondheim. 
Barnevernsvakta

Barnevernvakta ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen i Trondheim kommune og ytterligere 22 kommuner i Trøndelag, Møre- og Romsdal og Innlandet etter klokka 15.30 på virkedager samt helge- og helligdager.

Les mer på  om Barnevernsvakta på Trondheim Kommunes hjemmesider

Om oss

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, herunder enslige mindreårige flyktninger. Vi jobber med omsorg og utvikling for barn/unge og deres familier. Det kan være barn som bor i familier som har det vanskelig, i beredskapshjem/fosterhjem, i institusjon eller bofellesskap. Vi legger stor vekt på nettverksarbeid og medvirkning i arbeidet med våre brukere. 

Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2019

Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2020

Nyttige nettsteder

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten

Hvem kan bestille: BFT bydel i Trondheim kommune og barneverntjenester i andre kommuner i Trøndelag.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 027700

Sist oppdatert: 17.10.2022

027700

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004