Trondheim byarkiv

Jacob Maschius - Trondhjem - Urbs Norrigiæ Celeberrima Nidrosia (1674)

Kontakt Trondheim byarkiv

Se kart

Om Trondheim byarkiv

Vi er Trondheim byarkiv - Byens hukommelse. Vi forvalter dokumenter i kommunal saksbehandling, bevarer historiske arkiver og formidler innsyn i nye og gamle kilder.

Bestill arkivmateriale

Du kan bestille innsyn i mange av dokumentene vi oppbevarer og få dem tilsendt digitalt. Noen typer ofte etterspurte dokumentasjon er:

 • Eiendomsdokumentasjon - Dokumentasjon for grunneiendom og byggeprosjekter.
 • Personlig dokumentasjon - Dokumentasjon for ditt forhold til kommunen
 • Innsyn i kommunal saksgang - Dokumenter journalført i offentlig postliste

Du finner bestillingskjema ved å følge lenkene under. Vi kan også kontaktes via e-post eller brevpost.

Eiendomsdokumentasjon

Trondheim byarkiv har historisk eiendomsdokumentasjon behandlet av kommunens enheter.

Bestill eiendomsdokumentasjon

Vennligst oppgi adressen, eventuelt gårds- og bruksnummer for eiendommen og beskriv hva slags dokumentasjon du ønsker tilsendt. 

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

 • byggesaker med arkitekttegninger
 • kommunale vann- og avløpsledninger
 • reguleringsplaner
 • statiske beregninger med konstruksjonstegninger
 • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Hele byggesaksarkivet er tilgjengelig digitalt. Andre typer eiendomsinformasjon kan skannes ved behov.

Bestillinger blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke.

Bestill personlig dokumentasjon

Byarkivet kan hjelpe deg med å få dokumentert din personlige historie med kommunen.

Bestill personlig dokumentasjon

Du kan bruke skjemaet i lenken over til å bestille dokumentasjon for blant annet

 • ansettelsesforhold i kommunen
 • skolegang
 • kontakt med barnevern eller sosialtjenester eller overformynderiet

Skjemaet krever sikker personlig innlogging.

Det kan ta oss noen uker å behandle saken, og vi sender svar og dokumentasjon til din folkeregistrerte adresse.

Andre typer arkivmateriale

Andre typer arkivmateriale fra byarkivets samlinger kan bestilles eller studeres ved avtale.

Les mer om spesialsamlinger og privatarkiver

Se Arkivportalen for komplett arkivoversikt

Kontakt oss på epost eller telefon

Innsyn i postliste

Gjennom lenkene under kan du få innsyn i kommunal saksforvaltning

Postliste

Oversikt over all post til kommunen etter 1. januar 2020.

Postliste for bygge-, plan- og delingssaker

Oversikt over all post i bygge-, plan- og delingssaker siden 2011.

Møtekalender

Oversikt over de viktigste utvalg, møter og saker som behandles politisk.

Søk i politiske saker

Søk i saker som er behandlet i politiske utvalg etter 20.10.2011.

Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune

Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune.

Hva finnes i Byarkivet?

Vi har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra cirka 1837 og fremover. Deriblant arkivene etter tidligere Strinda, Leinstrand, Byneset, Tiller og Klæbu kommuner før de ble en del av Trondheim kommune.

Les mer om Byarkivets samlinger

Trondheim byarkiv holder hus i Arkivsenteret Dora sammen med Statsarkivet Trondheim og NTNU Universitetsbiblioteket.

Se også nettsiden til Arkivsenteret Dora. Her finner du informasjon om arkivene som holder til i Arkivsenteret og veiledere.

Besøk Arkivsenterets hjemmeside

Besøk Byarkivet

Besøksinformasjon

Trondheim byarkiv holder til i Arkivsenteret Dora, og vår nærmeste nabo er den tidligere ubåtbunkeren DORA, som Arkivsenteret har navn etter og hvor vi har dokumentmagasinene våre.

Det finnes parkeringsplasser ved siden av Arkivsenteret.

Buss nummer 20 og 71 stopper ved holdeplass Dora.

Nærmeste holdeplass for ankomst med tog er Lademoen.

Besøkende bes henvende seg til resepsjonen i første etasje for registrering.

Lesesalen

I Arkivsenterets lesesal kan du studere materiale fra statlige, kommunale og private arkiv. Vi har også et bibliotek med oppslagsverk og andre relevante bøker.

Alle lesesalsplasser har strømuttak med uttak for nettverkskabel, slik at man kan arbeide med bærbar pc og ha tilgang til Internett. Det finnes også et trådløst gjestenett man kan logge seg på. Det er også mulighet for bruk av mikrofilm/mikrokortlesere der man kan søke i dataregistrerte og skannede kilder.

Det er ikke lov å ta med arkivmateriale hjem, men du kan bestille kopier ved henvendelse til lesesalsvakten.

Det er ikke tillatt å ha med mat eller drikke i lesesalen.

Vi gjør oppmerksom på at nyere kommunal dokumentasjon i mange tilfeller kun er tilgjengelig digitalt og kan dermed ikke studeres i lesesalen.

Materiale unntatt offentlighet kan ikke utleveres i lesesalen.

Les mer om lesesalen på Arkivsenterets hjemmeside.

Åpningstider

Telefon: Ukedager 09-15

Besøkstid lesesal: Onsdager 10-14

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 203000

Sist oppdatert: 03.05.2023

203000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006