Bestill eiendomsdokumentasjon

Bestill eiendomsdokumentasjon

Trondheim byarkiv håndterer flere typer eiendomsdokumentasjon behandlet av kommunens enheter.

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Bestill eiendomsdokumentasjon

Bestilling av eiendomsdokumentasjon ekspederes digitalt og sendes til oppgitt epostadresse.

Vennligst presiser i kommentarfeltet i skjemaet hva slags dokumentasjon du ønsker.

Bestillinger på eiendomsdokumentasjon blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis sendt innen fem virkedager.

Dokumentasjon for byggesaker nyere enn 2011 er kun tilgjengelig i digital form og kan ikke studeres i lesesalen.

Sist oppdatert: 18.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006