Hva finnes i Byarkivet

Hva finnes i Byarkivet

Vi har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra cirka 1837 og fremover. Deriblant arkivene etter tidligere Strinda, Leinstrand, Byneset, Tiller  og Klæbu kommuner før de ble en del av Trondheim kommune.

Byggesaker og eiendomsdokumentasjon

Trondheim byarkiv håndterer flere typer eiendomsinformasjon behandlet av kommunens enheter. Dette materialet inkluderer  dokumentasjon for byggesaker, seksjonering, målebrev, statiske beregninger, delingssaker, vann og avløp.

Du kan studere eiendomsdokumentasjon i lesesalen vår i Arkivsenteret Dora, eller du kan bestille digitalkopi av byggesaker sendt til epost. Les mer om bestilling av eiendomsinformasjon her.

Adressebøker

Trenger du å vite hvem som holdt til hvor til forskjellige tider? Da kan Trondhjems adressebøker være til god hjelp.

Bilder

Vi arbeider kontinuerlig med å digitalisere bilder som vi har i arkivet. På Flickr har vi mer enn 9000 bilder og dokumenter som forteller byens historie fra tidlig på 1800-tallet og fram til nå.

Du må mer enn gjerne benytte våre bilder i artikler, trykksaker, på nettsider mer mer. Bildene vi publiserer på Flickr er i høy grafisk kvalitet og kan lastes ned direkte. Vi ønsker at du refererer til oss når du bruker våre bilder. Legg gjerne inn en lenke til det aktuelle bildet om mulig.

Bildene våre kommer til nytte for mange andre, blant annet som illustrasjoner til en rekke Wikipedia-artikler.

Andre institusjoner som sitter på store bildesamlinger er

Privatarkiver

Trondheim byarkiv har privatarkiver fra et bredt spekter av kilder: Avholdsforeninger, fagforeninger, idrettslag, privatpersoner og bedrifter. Ikke alle er ferdig ordnet, men den mest komplette oversikter over de av våre privatarkiver som er tilgjengelige kan finnes på Arkivportalen.

Se Arkivportalen for oversikt over byarkivets tilgjengelige privatarkiver

Historiske protokoller

Vi har publisert en rekke historiske protokoller og dokumenter fra arkivet på Digitalarkivet.

De fleste av disse arkivsakene er for øyeblikket ikke tilgjengelige mens Digitalarkivet jobber med å flytte dem over til nytt system. Enkelte av dem er transkribert og innholdet søkbart.

 • Arrestanter i Leinstrand 1823-1845
 • Den Frivillige Nattepatruljeforening 1842-1848
 • Forhandlingsprotokoll for distriktsforsamlingene i kjøpstadene Trondhjem og Levanger 1828-1903
 • Kommunal folketelling for 1660 Strinda frå 1934
 • Kommuneteljinga 1925 for Trondhjem
 • Register: Karakterprotokoller for Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870-1914
 • Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Hospiterende elever 1870-1914
 • Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Gaveprotokoll 1870-1915
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1802-1817
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1818-1821
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1822-1825
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1826-1831
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1832-1836
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1837-1845
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1846-1859
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1860-1866
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1866-1876
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1893
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1900
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1876-1892
 • Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1893-1903
 • Trondhjems Brannretts inntekter og utgifter 1768-1828
 • Tvangsarbeidarar i Trondheim 1850-1867
 • Vaksinerte i Trondheim 1802-1821

Kildesamlinger fra Trondheim

I disse sidene er det samlet forskjellige kilder fra Trondheims eldre og nyere historie.

 

Sist oppdatert: 10.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004