Bystyresekretariatet

Kontakt Bystyresekretariatet

Se kart

Bystyresekretariatet administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Sekretariatet er direkte underlagt ordfører og bystyret, og er ikke en del av kommunedirektørens fagstab.

Sekretariatet har som overordna mål å bidra til politisk styring av Trondheim kommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosessene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Noen av våre oppgaver

 • Sekretariatsfunksjon for bystyret, bystyrekomiteene, formannskapet, bygningsrådet, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, mangfoldsrådet, klagenemnd, studentrådet, ungdommens bystyre, 17. mai-komiteen, m.fl.
 • Valgsekretariatsfunksjon
 • Mediekontakt
 • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider, og ved forespørsler
 • Tilrettelegging for representasjon
 • Folkevalgtopplæring
 • Fritak og supplering av folkevalgte
 • Arbeidsgiveransvar for folkevalgte
 • Ordførerens forkontor
 • Gjennomføring av vigsel 

Ansatte

Bente Resell Krogstad

Ansvarsområder

 • Drift ordførerkontoret 
 • Representasjonsoppgaver
 • Holde oversikt over ordførers daglige aktiviteter
 • Valgarbeid – ansvar for telling
 • Vigsel
Charlotte Larsen

Ansvarsområder

 • Sekretær for 17. mai-komiteen
 • Drift ordførerkontoret
 • Kvaliteket
 • Superbruker TKsak
 • Representasjonsoppgaver
 • Meddommere – oppnevning og ajourhold
 • Vigsel
 • Valgarbeid - rekruttering
Elin Hennie Noem

Ansvarsområder

 • Vigsel
 • Drift ordførerkontoret
 • Representasjonsoppgaver
 • Valgarbeid
Knut Ole Bleke

Ansvarsområder

 • Sekretær for formannskapet
 • Organisere orienteringer for formannskapet 
 • Sekretær for helse- og eldrekomiteen
 • Verneombud for bystyresekretariatet og folkevalgte med arbeidsplass på rådhuset
 • Forhåndsstemmegivning valg
 • Teknisk bistand under bystyremøte
Kristin Leinum, leder

Ansvarsområder

 • Økonomi, personell og faglig ansvar for enheten
 • Utarbeide og gjennomføre i tråd med avtalte enhetsmål
 • Prosjekteier for utviklingsprosjekter som sorterer under sekretariatet
 • Budsjettansvar folkevalgtområde
Kristin Isaksen

Ansvarsområder

 • For- og etterarbeid til bystyre og formannskap
 • Forarbeid bygningsråd
 • Bystyresekretariatets postmottak
 • Sekretær for mangfoldsrådet
 • Sekretær for ungdommens bystyre
 • Nettsider – vedlikehold og publisering
 • Superbruker TKsak og brukerstøtte
 • Teknisk bistand under bystyremøter
 • Vedtaksoppfølging
 • Valg - ansvarlig for lokaler og valgmateriell
 • Veileder for lærling ved enheten
Kåre Georgsen

Ansvarsområder

 • Sekretær for finans- og organisasjonskomiteen
 • Sekretær for oppvekstkomiteen
 • Sekretær for miljø- og næringskomiteen
 • Sekretær for Trondheim studentråd
 • Sekretær for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Innkjøp
 • IT
 • Teknisk bistand under bystyremøter
 • Styrevervregisteret
 • Forhåndsstemmegivning valg
Mona Røstad

Ansvarsområder

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre representasjon
 • Protokollansvarlig ved besøk fra Kongehuset, statsbesøk/internasjonale gjester
 • Drift ordførerkontoret
 • Vigsel
 • Valgarbeid
Ole Kristian Lundereng

Ansvarsområder

 • Sekretær for miljø og næringskomiteen
 • Sekretær for kultur,- idretts,- og friluftslivskomiteen
 • Sekretær for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ansvarlig for opplæringsprogram for folkevalgte
 • Valgarbeid
 • IT-prosjekter
 • Utredninger og saksbehandling
Øyvind Øyen

Ansvarsområder

 • Stedfortreder for leder
 • Sekretær for bystyret
 • Sekretær for bygningsrådet
 • Sekretær for godtgjøringsutvalget
 • Prosjektleder for valg
 • Økonomi
Steinar Lianes

Ansvarsområder

 • Sekretær for Areal- og samferdselskomiteen
 • Sekretær for Arbeids- og sosialkomiteen
 • Sekretær for Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen
 • Sekretær for Trondheim Eldreråd
 • Sekretær for Klagenemnda
 • Styrer, råd og utvalg – oppnevning og ajourhold
Louise Hansen Ness

Lærling i service- og administrasjonsfag

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bystyresekretariatet nås på e-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

TK-kode: 710000

Sist oppdatert: 12.01.2023

710000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004