Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt

Kontakt Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt

Se kart

Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt dekker et bredt spekter av behov både innad i kommunen, og utad mot innbygger. Derfor har vi ansatte med bred kompetanse, som samarbeider med alle delene av kommunen.

Trondheim kommunes overordnede kommunikasjonsstrategi

Sosiale medier

Når du tar kontakt med Trondheim kommune, på sosiale medier, er det gjerne oss du møter.

Bytorget

Bytorget ligger i Erling Skakkes gate 14. Hit er det mange som kommer for å få hjelp og veiledning til ulike offentlige tjenester. I Bytorget har vi datamaskiner du kan bruke.

Rådhuset

Når du kommer til Rådhuset er vi de første du møter. Her har vi mange ulike oppgaver, fra møteromsansvar til service til innbygger.

Hovednummer

Når du ringer Trondheim kommunes hovednummer for å få hjelp, er det vi som veileder deg.

Grafisk profil

Trondheim kommune har egen grafisk profil som skal sørge for gjenkjenning i alle sammenhenger. Den skal brukes for trykksaker og annet materiell i regi av Trondheim kommune.

Grafisk håndbok

Håndboka viser korrekt bruk av signaturen (Trondheim kommunes byvåpen og navnet Trondheim kommune).

Skrifttyper og farger blir presentert. Trondheimsnettet er et grafisk element som ofte benyttes ved bruk av den grafiske profilen. Håndboka gir eksempler på hvordan dette elementet kan brukes i sin helhet eller som enkeltstående elementer.

Kommunens grafiske profilhåndbok tar også for seg format og maler, forretningspapirer, visittkort, kombinasjonsemblemer og maler for presentasjoner.

For spørsmål, ta kontakt.

Har du behov for grafiske elementer fra Trondheim kommune har vi lagt ut dette her.

Byvåpenet

Trondheims byvåpen er kommunens offisielle merke. Det kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse.

Byvåpenet kan ikke brukes av privatpersoner i kommersielt øyemed.

Kunstnere eller andre som har fått støtte fra kommunen, og som blir anmodet om å bruke byvåpenet i sine utstillinger, produksjoner eller ved sine aktiviteter, finner byvåpenet her.

Klart språk

Gjennom den nye språkloven er Trondheim kommune lovpålagt å kommunisere med sine innbyggere med et enkelt, klart og tydelig språk. Dette gjelder i alle deler av kommunen og alle måter vi kommuniserer på - om det er på ei nettside, i et brev eller en e-post eller i et intervju.

Her finner du Trondheim kommunes språkprofil.

Utvikling

En annen sentral oppgave for enheten er å bidra med utvikling for hele kommunen. Det spenner fra økt produktivitet gjennom digitalisering, til stadig forbedring av dialogen med innbygger.

Om Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt

Om oss

Vi håndterer et bredt sett av oppgaver tilknyttet blant annet lønn, regnskap og saksbehandling for Kommunedirektøren, service til innbygger, produksjon av kommunens ID-kort og ulike typer kommunikasjonstjenester til kommunedirektør, områdedirektører og kommunens drøyt 200 enheter. Vi bidrar også i oppfølging av alle enhetsledere, og fungerer i tillegg som støtte for Kommunedirektøren ved kriser og beredskap.

Enhetens 31 ansatte er i dag organisert i tre grupper. Vi er lokalisert på Rådhuset og Fylkets hus. Noen ansatte har oppgaver i begge gruppene og ulike prosjekter. Enheten er lærebedrift og vi har for tiden tre lærlinger. En i kontorfag og to i mediegrafikerfaget.

Enhetens serviceerklæring

Serviceerklæring

Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt skal gi vennlig service, riktig informasjon, god veiledning og henvise deg videre til riktig instans i kommunen når du trenger det.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • betjening av publikumsmottakene i Bytorget og på Rådhuset, kommunens hovednummer, chat og sosiale medier
  • drift av ID-kontoret som utsteder ID-kort til alle kommunens ansatte
  • drift av felles møterom på Rådhuset og i Bytorgkvartalet
  • veiledning i kommunens saksbehandlingssystem for kommunedirektøren
  • veiledning på nett for byens innbyggere
  • merkantile funksjoner for kommunedirektøren, enhetsledere og egen enhet
  • fagressurs i ulike prosjekt og grupper

Hva kan du forvente av våre tjenester?

Vi skal henvise deg til digitale kanaler eller løsninger og veilede deg slik at du får utført tjenesten på en tilfredsstillende måte.

Når du skriver til våre postmottak

Vi sjekker postmottak daglig. Henvendelser som kommer til våre postmottak besvares i løpet av et døgn. Forvaltningsloven § 11

Vi forsøker alltid å henvise videre til korrekt instans om henvendelsen ikke kan besvares av oss.

Når du kontakter oss på chat eller sosiale medier

Vi svarer på chat og sosiale medier mellom 08.00-15.30 alle hverdager, men du kan sende inn henvendelser hele døgnet.

Når du ringer oss på telefon

Vi har som målsetting at du skal få rask kontakt med oss når du ringer. Her skal vi hjelpe deg så langt vi kan for at du skal få svar på din henvendelse. Om du er usikker på hvem i kommunen du skal snakke med, kan du søke opp person, enhet eller tjeneste via søkefelt på kommunens nettside.

Når du besøker oss

Besøkende møter opp i publikumsmottak om annet ikke er avtalt. Du kan her få hjelp til å komme i kontakt med rett person eller enhet i Trondheim kommune. I publikumsmottaket i Bytorget kan du få bistand til å fylle ut søknader som skal til Trondheim eiendom og Fagenhet for oppvekst og utdanning. Ansatte som har behov for våre tjenester er velkommen til å oppsøke oss der vi sitter.

Vår behandling av sensitiv informasjon

De som benytter våre tjenester skal være trygg på at konfidensialitet ivaretas og at informasjon behandles med respekt. Alle våre medarbeidere er godt kjent med personvernreglene og ivaretakelse av disse.

Hva ønsker vi av deg?

Vi ønsker at postmottak blir benyttet fremfor generelle henvendelser direkte til ansatte via e-post, chat eller per telefon. Alle henvendelser sendt til postmottak bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

Bruk nettvett. Ikke oppgi sensitive personopplysninger når du kontakter Trondheim kommune.

Forbedringsforslag til service

Har du noen forbedringsforslag, er det bare å ta kontakt med oss. Vi tar alle slike henvendelser seriøst og vi har et inderlig ønske om å bli enda bedre i vår serviceleveranse. Ansatte bes bruke avviksmelding/forbedringsmelding, besøkende kan sende henvendelse til enhetens postmottak.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 201000

Sist oppdatert: 25.10.2022

201000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004