IT-tjenesten

Kontakt IT-tjenesten

Se kart

IT-tjenesten er en intern tjeneste for Trondheim kommune. Tjenesten har det overordnede og operative ansvaret for kommunens informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette omfatter alle data- og telefonitjenester som understøtter tjenesteproduksjonen i kommunen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, IT-tjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 211000

Sist oppdatert: 30.10.2018

211000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004