Tolketjenesten

Kontakt Tolketjenesten

Se kart

Tolketjenesten formidler og utfører tolke- og oversettelsestjenester på ca. 60 språk til alle enheter i Trondheim kommune. Vi har ikke kapasitet til å levere tolke- og oversettelsestjenester til enheter utenfor Trondheim kommune eller til privatpersoner generelt.

Tolketjenesten er den kommunale tolke- og oversettelsestjenesten i Trondheim. Tolketjenesten bidrar til at andre enheter overholder sin lovpålagte informasjons- og veiledningsplikt overfor minoritetsspråklige innbyggere, jfr. forvaltningsloven § 11, § 16, § 17 samt eventuelle særlover.

Bestilling av tolking og oversetting

Bestilling av tolking og oversetting

Bruk tilsendt brukernavn og passord. Hvis du ikke har fått tilsendt brukernavn og passord, ta kontakt med oss på e-postadresse tolk@trondheim.kommune.no.

Råd ved bestilling av tolk

Gi nøyaktige opplysninger om oppdraget:

  • språk og eventuell dialekt
  • tidspunkt og varighet (sett av nok tid, da samtale med tolk tar lengre tid)
  • sted (nøyaktig adresse, avdeling, etasje, inngang, o.l.)
  • navn og fødselsdato for klient
  • navn og telefonnummer for kontaktperson
  • kort om hva saken gjelder, slik at tolken kan møte forberedt

Tips:

  • Bestill tolk i god tid. På enkelte språk kan det være vanskelig å få tak i tolk. Ved møter der mange er involvert, kan det lønne seg å bestille tolk først.
  • Husk å sette av nok tid til samtalen. Det tar lengre tid å gjennomføre en samtale ved hjelp av tolk enn en vanlig samtale.

Råd ved bestilling av oversettelser

Forevis original, eller lever bekreftet kopi. Tolketjenesten bekrefter om oversettelsen er gjort på grunnlag av original, bekreftet kopi eller ubekreftet kopi. Skannet dokument eller faks regnes som ubekreftet kopi.

Lever i god tid. Ordinær leveringstid er innen fire (4) uker. Vi bestreber oss på å levere så raskt som mulig, men ved stor pågang – generelt eller på det aktuelle språket – kan det ta noe mer tid.

Dokumenter må i regelen oversettes i sin helhet. Det er ikke mulig å trekke ut deler av et dokument for oversettelse, med unntak av standardtekster som følger offentlige papirer (for eksempel retningslinjer).

Ved oversettelse av brosjyrer og annet informasjonsmateriell er det viktig at vi får den endelige utgaven av teksten. Endringer underveis kan føre til forsinkelser og merkostnader. Har du spesielle ønsker og krav med tanke på layout, må dette formidles når oversettelsen bestilles. Husk at tekstmengden kan vokse ved oversetting til visse språk.

Dersom andre instanser og ikke kunden selv skal betale for oversettelsen, må en bekreftelse på dette følge dokumentet.

Ved innsending av dokumenter må det legges ved et følgebrev med opplysninger om hvilket språk dokumentet ønskes oversatt fra/til, navn (enhet og ansatt), telefonnummer og leveringsadresse/fakturaadresse. Dersom navn i dokumentet kan skrives på ulike måter, må du gjøre oppmerksom på hvilken skrivemåte som benyttes.

Dokumenter som skal brukes i utlandet, må ofte påføres notarial- og apostillestempel eller legaliseres ved Utenriksdepartementet/ambassade. Dette kan også gjelde oversettelsen av dokumentet. Du må selv ta ansvar for å sjekke ut om dokumentet må påføres notarial- og apostillestempel, og du må selv gjøre dette hos Notarius Publicus/Fylkesmannen. Slike tjenester er pålagt gebyrer. Du kan finne ut mer om legalisering her: www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911

Priser og vilkår for tolking

Tolking i forbindelse med kontakt mellom enheter i Trondheim kommune og minoritets-språklige innbyggere bosatt i kommunen, dekkes over Tolketjenestens budsjett og utføres derfor i regelen gratis. Oppdraget bestilles av den aktuelle enheten.

Vi viser til internsidene våre for informasjon om pris til kommunale enheter.

Priser og vilkår for oversetting

Tolketjenesten er en kommunal enhet og kan kun oversette dokument for enheter i Trondheim kommune. Vi viser til internsidene våre for informasjon om pris til kommunale enheter.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tolketjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonen til Tolketjenesten er åpen: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 09.00 - 11.30 og 12.30 - 14.30, mandag 09.00 - 12.00.

TK-kode: 532100

Sist oppdatert: 05.01.2023

532100

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006