Godkjenning av barnehager

Godkjenning av barnehager

Fagenhet oppvekst og utdanning har ansvaret for godkjenning av barnehager i Trondheim kommune.

 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
 • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

 • Barnehageloven, Fagenhet oppvekst og utdanning
 • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
 • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Miljøenheten
 • Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Her finner du informasjon om ”Barnas arbeidsmiljølov” og UDIRs veileder om godkjenning av barnehager.

Du kan ta kontakt med Fagenhet oppvekst og utdanning på
e-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Saksbehandling av søknad

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader om godkjenning av ordinær barnehage, familiebarnehage og åpen barnehage etter barnehageloven § 6,14 og 15. Når vi mottar en søknad vurderes barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven §§ 1,1a og 2. Trondheim kommune kan i godkjenningsvedtaket sette vilkår for driften på antall barn, barnas alder og oppholdstid. Ved søknad om godkjenning av en barnehage kreves det politiattest fra søker og barnehageeier, jf. Forskrift om politiattest § 6 om godkjenning av barnehager. Et vedtak om godkjenning av barnehage, etter forvaltningsloven, kan påklages til Statsforvalteren.

Her finner du skjema til søknad om godkjenning av barnehage, etter Lov om barnehage

Søknadskjema for:

Når må jeg melde fra om endringer til Fagenheten?

Fra 1.1.2023 har private barnehager meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer. Bruk skjemaet på denne siden for å melde ifra til Udir og barnehagemyndighet. Du kan lese mer om meldeplikten på Udirs sider.

Alle barnehageeiere må informere barnehagemyndighet:

 • ved planlegging av flytting av en godkjent barnehage til nye lokaler
 • ved større endringer som påvirker barnehagens drift
 • ved rehabilitering eller ombygging av barnehagen
 • før et eventuelt eierskifte av barnehagen

Er du usikker på om du må melde fra om endringer til Fagenhet for oppvekst og utdanning, eller har flere spørsmål knyttet til godkjenning ta kontakt på e-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004