Temaplaner, prosjekter og utredninger

Temaplaner, prosjekter og utredninger

Temaplaner, program, utredninger og prosjekter knyttet til arealbruk og transport i Trondheim kommune.

Med grunnlag i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan det utarbeides tematiske planer og handlingsprogram. Her er det samlet program og temaplaner som berører utvikling, tilrettelegging eller vern og som har betydning for den fysiske byutviklingen. Planene og programmene danner grunnlag for å iverksette tiltak innen de ulike virksomhetsområdene.

Byplankontoret utarbeider også selv eller deltar i arbeidet med utredninger som angår eller har betydning for planlegging og utvikling av Trondheim.

Her er det også samlet en oversikt over omfattende prosjekter som er igangsatt i kommunen.

Temaplaner

Planer for andre tema enn arealbruk, kan du finne her:

Alle planer

Prosjekter

Områdeplaner

Sist oppdatert: 24.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006