Revidert eller ny søknad

Revidert eller ny søknad

Når kan du sende inn en revidert søknad, og når må du starte «på nytt»? Denne problematikken oppstår gjerne etter at det er gitt et avslag.

En revidert søknad kan kun være en mindre endring av byggetiltaket for å imøtekomme Byggesakskontorets vurderinger (avslagshjemler) i det opprinnelige vedtaket. En slik revidert søknad må sendes inn innen 4 uker etter at avslag er mottatt for å kunne regnes som revidert.

Dersom den reviderte søknaden fremstår som et helt nytt byggetiltak, vil denne bli behandlet som en ny søknad og ikke en revidert søknad. Dette for at Byggesakskontoret må gjøre nye vurderinger av det nye byggetiltaket.

Ved avslag betales 75 % av fullt gebyr. For mindre revisjoner av søknad etter avslag betales et gebyr som tilsvarer 75 % av fullt gebyr. Mindre utvidelse av arealet kan inngå i en revidert søknad, men dette tilleggsarealet vil bli gebyrlagt i henhold til vår prisliste. Reduseres arealet, skjer ingen nedsettelse av gebyret.

Dersom søknaden er å anse som et nytt byggetiltak, vil det bli beregnet fullt gebyr.

Det er mulig å klage på et gitt avslag samtidig med at du sender inn en revidert/ny søknad. En klagebehandling og en revidert/ny søknad kan behandles parallelt.

Prisliste for plan- og bygningtjenester

Sist oppdatert: 23.02.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004