Skorstein (pipe)

Skorstein (pipe)

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein, med mindre boenheten oppføres med vannbåren varme, eller årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus.

Oppføring av skorstein er søknadspliktig. I nye byggverk vil skorstein være en del av byggesaken som behandles av Byggesakskontoret. I eksisterende byggverk er det feieravdelingen ved Trøndelag brann- og redningstjeneste som behandler søknader om rehabilitering, riving og nyoppføring av skorstein.

Rent vedlikehold av skorstein er ikke søknadspliktig. Reparasjon av skorstein med nedsenkning av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er derimot søknadspliktig.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på
Trøndelag brann- og redningstjenester sine nettsider

Relevant lovverk

Pbl § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

SAK10 § 14-4 fjerde ledd. Krav til løsninger for energiforsyning

SAK10 § 15-3. Røykkanal og skorstein

Sist oppdatert: 30.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004