LHBT-tilbud

Det er forsket lite på vold mot LHBT-personer i Norge, men utenlandsk forskning tyder på at LHBT-personer er spesielt utsatt blant annet når det gjelder vold i nære relasjoner, altså vold i parforhold eller fra egen familie. Flere opplever å bli avvist, kastet ut eller utsatt for fysisk eller psykisk vold fra partner eller familie. Krisesenteret er et tilbud for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, uavhengig av kjønnsidentitet.

Illustrasjon med symbol for LHBT.

Er jeg utsatt for vold?

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, snakker nedlatende til deg, er truende, kontrollerende eller ønsker at du skal gjøre ting du selv ikke vil? Blir du dyttet, lugget, sparket eller kastet ting etter?

Det kan være svært vanskelig å snakke om det en opplever til andre. Det finnes flere typer vold og ikke all vold er synlig. Kjenner du på skam og skyldfølelse? Du skal vite at det er en vanlig følge av å bli utsatt for vold. Det er alltid den som utsetter noen for vold som er den ansvarlige.

Du kan ta kontakt med oss selv om du er usikker på om det er vold du utsettes for. Du kan også velge å være anonym i kontakten med oss.

Tilbud ved krisesenteret

Samtaletilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Samtaletilbudet er for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold. Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.

Samtalene avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Botilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt oss.

Krisesenteret tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn, med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Botilbudet er for personer som er i behov for beskyttelse. Tjenesten gis uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Om du ønsker kan du også få oppfølging fra krisesenteret etter utflytting.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Døgnåpen telefon

Telefonen er døgnåpen hele året. Her kan du få råd, støtte og veiledning. Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.

Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kurstilbud

Kurs for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner

Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon.

Foreldreveilednings-kurset ICDP

Kurset er for foreldre og har som mål å styrke deres omsorgs-kompetanse.

Kurslederne har selvsagt taushetsplikt.
Ønsker du å delta? Ta kontakt med krisesenteret per telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kenneltilbud for kjæledyr

Vi hjelper deg med å finne kennel til kjæledyr.

Kontakt oss

Døgnbemannet telefon
  • Du kan velge å være anonym i kontakten med oss.
  • Alle tilbud ved krisesenteret er gratis.
  • Krisesenteret har hemmelig adresse.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004