Om krisesenteret

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan ringe oss hele døgnet eller ta kontakt med oss via e-post.

Bilde av noen som holder en mobiltelefon med krisesenterets nummer på.

Trondheim er vertskommune for krisesentertilbud for Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim.

Alle innbyggere i disse kommunene har krisesentertilbud fra Trondheim krisesenter.

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Se video av hvordan du blir mottatt på krisesenteret her

Lovverk og kompetanseheving

  • Lov om kommunale krisesentertilbud (2010) er lovverket som krisesentertilbudet følger.
  • Vi benytter også fag-veileder for kommunene om helhetlige krisesentertilbud (Bufdir).
  • RVTS har et tett samarbeid med Trondheim krisesenter for faglig utvikling og kompetanseheving
  • Trondheim krisesenter er tilsluttet Krisesentersekretariatet. Krisesentersekretariatet har som mål å styrke krisesentrenes aktivitet utad.

Kontakt oss

Døgnbemannet telefon
  • Du kan velge å være anonym i kontakten med oss.
  • Alle tilbud ved krisesenteret er gratis.
  • Krisesenteret har hemmelig adresse.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004