Jordmor

Jordmor

Bilde av en gravid mage

Viktige nyheter

Informasjon om 2 og 4 års konsultasjoner ved Falkenborg helsestasjon

Flere to- og fireåringer som tilhører Falkenborg helsestasjon får, grunnet en vanskelig ressurssituasjon, time til konsultasjoner ved Heimdal bydel. De dette gjelder vil få beskjed om hvor de skal møte på besøksmelding.

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Noen helsestasjoner i Trondheim kommune har dessverre fortsatt forsinkelser på 2 og 4 års konsultasjonene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 

Alle gruppekonsultasjoner går nå som vanlig. Dere som ikke kan delta kan se et digitalt tilbud, som inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Svangerskapskonsultasjoner

Jeg er gravid og ønsker time til jordmor, hva gjør jeg?

Jordmor og fastlege samarbeider om svangerskapskonsultasjonene og alle timene er gratis begge steder. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Du kan ringe eller sende en e-post til oss og be om å få time hos jordmor. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Jordmødre finnes kun på en helsestasjon i hver bydel.

Informasjon om svangerskapskonsultasjonene

Du får en helhetlig oppfølging gjennom svangerskapet frem til hjemmebesøk etter fødselen. Ektefelle/ partner er velkommen til å være med på kontrollene og på kurs. Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

Konsultasjonene omfatter:

  • helseundersøkelse
  • prøvetaking
  • samtale
  • informasjon, veiledning, rådgivning som inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Første gang du møter jordmor er det avsatt ca. 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner varer i 30 minutter. Svangerskapskontrollene er gratis.

Her kan du lese på helsenorg.no om svangerskapskonsultasjoner.

Hjemmebesøk etter fødsel

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av kapasitetsproblemer er det ikke alltid vi får til dette. Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det mellom 7-10 dager etter fødsel, av og til tidligere ved behov. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale.

Vaksineanbefalinger til gravide

Covid-vaksine til gravide

Influensavaksine

Kurs for gravide og småbarnsforeldre

Fødsels- og foreldreforberedende kurs: Et tilbud til gravide og deres partner. Kurset passer for deg som er gravid i mellom svangerskapsuke 28-36. Det er begrenset med plasser. Førstegangsfødende prioriteres! Ta kontakt med jordmortjenesten i din bydel for påmelding.

Godt samliv kurs: Et tilbud til dere som venter barn, og til dere som har blitt foreldre. Kurset blir avholdt på lørdager, enten på Scandic Nidelven eller Scandic Lerkendal. Les mer her om kurset.

Det er fortløpende kurs. For påmelding eller spørsmål, kontakt: gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no

Se nettsiden Foreldreveiledning for en oversikt over alle kurs og tilbud til foreldre.

Finn din helsestasjon

 

Sammen på vei

Sammen på vei, er et tilbud i kommunen som har som mål å støtte deg som er gravid for første gang, som opplever ekstra utfordringer, og som kunne ønske ekstra oppfølging i tillegg til de ordinære tjenester. Tilbudet er frivillig og basert på hjemmebesøk hvor den gravide og familien tilbys tett oppfølging av en helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditet og frem til barnet fyller to år. Se "Sammen på vei" sin hjemmeside for mer informasjon. Høres dette interessant ut for deg, eller kjenner du noen dette tilbudet kan være aktuelt for? Kontakt oss senest innen svangerskapsuke 26. sammenpavei@trondheim.kommune.no

Teamleder: Monica Wold Gustafson, telefon: 91 34 30 62, monica-wold.gustafson@trondheim.kommune.no

Administrasjonskonsulent/teamkoordinator Benthe Hegvik, telefon: 95 01 46 44, benthe.hegvik@trondheim.kommune.no

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkoholvaner

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Forberedelse til fødsel og barseltid

Her finner du informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Anbefalte nettsider

Her finner du linker til anbefalte nettsider

Sist oppdatert: 14.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006