Treffsted psykisk helse

Treffsted psykisk helse

Kommunen har to treffsted innenfor psykisk helse. Treffsted er lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelige, og som ikke krever henvisning eller at det fattes vedtak på tjenesten. Tjenesten er gratis.

Åpningstider

 • Mandag: Sommerstua og Veiskillet åpent kl. 09.00-13.30.
 • Tirsdag: Sommerstua åpent 11.00-17.00 og Veiskillet åpent kl. 09.00-15.00.
 • Onsdag: Sommerstua og Veiskillet åpent kl. 09.00-15.00.
 • Torsdag: Kursvirksomhet ved begge treffstedene. Åpent for påmeldte til kurs.
 • Fredag: Sommerstua og Veiskillet åpent kl. 09.00-15.00.

(For mer detaljert oversikt se "Treffstedenes brosjyre")

Facebook-sider for treffsted

Her kan du finne treffstedenes felles facebookside.

Ukeplan for treffstedene

Treffstedenes brosjyre med ukeplan og oversikt over åpningstider finner du her. 

Kurskatalog

Her kan du finne vår kurskatalog (vinter/vår 2023). Kursene driftes av og er et samarbeid mellom treffstedene, Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR) og Mestringsteam

Kontakt-/besøksinformasjon

Sommerstua

Erling Skakkes Gate 70
Telefon 91 76 01 87

Veiskillet

Brøsetveien 186 B
Telefon 90 22 82 66

Kontaktinformasjon til avdelingsleder: Guro Ulriksen - telefon 48 14 68 87

Bakgrunn

Treffstedene jobber ut fra en forutsetning om at alle mennesker har iboende ressurser og muligheter for vekst og utvikling. Treffstedene ønsker å bidra til å gi en meningsfull hverdag, motvirke ensomhet og isolasjon, og vektlegger relasjonsbygging.

Ved treffstedene jobber det personal med ulik helse- og sosialfaglig utdannelse.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning vektlegges. Det legges derfor til rette for aktiv deltakelse i treffstedets daglige drift, i tillegg til ukentlig husmøte.

Treffstedene tilbyr

Et sosialt og inkluderende fellesskap hvor man også kan delta i ulike aktiviteter:

 • Kreative aktiviteter
 • Fysiske aktiviteter
 • Gruppetilbud
 • Data
 • Lese aviser
 • Matlaging og måltider
 • Ulike kurs for å mestre hverdagen

Videre gir treffstedstilbudet støtte i det daglige livet til brukerne av tilbudet, gjennom støttesamtaler og oppfølging av den enkelte ved behov i avgrensede perioder.

Brukerråd

Brukerrådet er et samarbeidsorgan for treffstedene, med bruker-representanter fra treffstedene, en ansatt-representant fra hvert treffsted, avdelingsleder og enhetsleder. Brukerrådet møtes med jevne mellomrom.

Sist oppdatert: 05.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006