Ressurssenter for hørsel og syn

Ressurssenter for hørsel og syn

Vi er et kommunalt lavterskeltilbud. Hos oss kan du få informasjon, råd og veiledning i forbindelse med sansetap. Både du og ditt nettverk kan ta kontakt, og vi kan hjelpe til med å finne rette instans ut fra ditt behov.

Midlertidige lokaler

Fra onsdag 23. november flytter vi fra Bispegata 9B til midlertidige lokaler i Sandgata 22. Lokalet er dessverre ikke egnet for drop in, og det betyr at alle samtaler og møter må avtales på forhånd.

Vi har tilgang til alternative møtelokaler og tilbyr hjemmebesøk. Vi er også tilgjengelige på sms, telefon og videosamtale som før.

Vi håper å kunne flytte til nytt permanent lokale i sentrum i løpet av første kvartal i 2023. Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende her og på Facebook.

Sandgata

Innføring av Helseplattformen

Fra 7. mai 2022 tar helsepersonell i Trondheim kommune i bruk et helt nytt journalsystem, Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. Trondheim kommune er først ut til å ta i bruk den nye løsningen.

Våre ansatte

Vi er et team på seks ansatte med kompetanse innen pedagogikk, miljøarbeid og veiledning med mer. Vår spesialkompetanse er hørsel, syn, tegnspråk og kommunikasjon.

Våre tjenester

  • Råd- og veiledning om hvordan løse utfordringer i hverdagen
  • Informasjon til syn- og hørselshemmede og pårørende
  • Råd og veiledning om tilbud og rettigheter
  • Koordinering og tilrettelegging i samarbeid med andre offentlige og private instanser
  • Bistand til utfylling av søknader
  • Vi tilbyr også veiledning for ansatte/fagfolk
  • Vårt tilbud er gratis

Kontakt oss

Telefon

Telefontid: mandag-fredag 09.00-15.00

95 26 39 22

Vi kan kontaktes på telefon, SMS eller videosamtale over FaceTime/Google Duo/Skype.

E-post

E-post: rhs@trondheim.kommune.no

Besøk

Det midlertidige lokalet er ikke egnet for drop in. Alle samtaler og møter må avtales på forhånd.

Besøksadresse: Sandgata 22, 7012 Trondheim (avtaler gjøres på forhånd)

Ansatte

Anita Sellevåg

Berit Emilie Sørnypan

Marit Skogstad

Nina Mentsen

Nina Øyan

Postadresse

Trondheim kommune

Enhet for friskliv og mestring

Ressurssenter for hørsel og syn

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 20.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006