Ombud for helse, omsorg og oppvekst

Ombud for helse, omsorg og oppvekst

Ombudet for deg som mottar tjenester fra helse-, omsorg- eller oppvekstområdet.

Dette betyr at du kan henvende deg til ombudet med spørsmål om for eksempel helse og omsorg, barnevern, barnehage, skole og sosialtjenesten.

Ombudet er et uavhengig kontrollorgan og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag.

Ombudet har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

I denne brosjyren kan du lese mer om tjenesten

Dette kan ombudet hjelpe deg med

Ombudet har følgende oppgaver:

  • Ombudet skal gi informasjon, råd og veiledning om kommunal saksbehandling og klageordninger
  • Ombudet kan hjelpe deg med å finne rett instans om du er usikker hvor du skal henvende deg
  • Ombudet kan bistå med formulering og framsetting av eventuelle klager
  • Ombudets uttalelser er rådgivende
  • Ombudet avgir årlig rapport til bystyret
  • Ombudet skal igjennom sitt arbeide bidra med å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene

Kontaktinformasjon

E-post: brukerombud.postmottak@trondheim.kommune.no

Portrettbilde Tonje Ottosen Johnsen

Tonje Ottosen Johnsen
Ombud/jurist
Telefon: 92 02 35 75

Portrettbilde av Yngvild Svarva Nielsen

Yngvild Svarva Nielsen
Rådgiver/jurist
Telefon: 97 67 81 89

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Klage

Her kan du klage på vedtak

Årsmeldinger

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Sist oppdatert: 04.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004