Klimaplanen: Produksjon og distribusjon av energi

Klimaplanen: Produksjon og distribusjon av energi

Trondheim fjernvarme. Foto: Statkraft
Trondheim fjernvarme. Foto: Statkraft

Sektormål

  • Direkte klimagassutslipp fra energiproduksjon skal være null innen 2030.
  • Det skal produseres mer fornybar energi i Trondheim.

Strategi

  • Trondheim kommune vil samarbeide med Statkraft Varme AS for å redusere direkte klimagassutslipp fra byens fjernvarmeproduksjon.
  • Trondheim kommune skal legge til rette for lokale systemer for klimavennlig energiproduksjon, lagring og distribusjon.

Kontaktperson, Produksjon og distribusjon av energi

Simon James Loveland

Telefon: 90 28 84 11

E-post: simon-james.loveland@trondheim.kommune.no

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Sist oppdatert: 12.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004