Avdeling for Landbruk og naturforvaltning

Avdeling for Landbruk og naturforvaltning

De viktigste landbruksoppgavene i kommunen er å realisere landbrukspolitiske mål gjennom forvaltning av juridiske virkemidler (konsesjons-, jord-, skog- og odelslov) og svare på spørsmål om produksjonstilskudd/økonomiske virkemidler (statlige tilskuddsordninger).

Pløying på Rørdal gård
Pløying på Rørdal gård. Foto: Trondheim kommune

Landbruksmyndighet

Avdeling for Landbruk og naturforvaltning på Klima- og Miljøenheten er Trondheim kommunes offentlige landbruksmyndighet.

Naturforvaltning

Nettsider og kontaktinformasjon for naturforvaltning:

Kontakt, landbruk

Kontaktpersoner, jordbruk og skogbruk

Liv Sigrid Nilsen, Avdelingsleder

Telefon: 99 50 99 64

E-post: liv.sigrid.nilsen@trondheim.kommune.no

 

Lars Håvard Tiller

Telefon: 97 13 47 45

E-post: lars.havard.tiller@trondheim.kommune.no

 

Hege Merete Askerød

Telefon: 91 79 69 65

E-post: hege.merete.askerod@trondheim.kommune.no

  

Øydis Marie Mo

Telefon: 90 16 06 96

E-post: oydis.marie.mo@trondheim.kommune.no

  

Espen Skovhus Bråthen

Telefon: 90 01 69 41

E-post: espen-skovhus.brathen@trondheim.kommune.no

  

Kjetil Tolvstad

Telefon: 97 56 76 55

E-post: kjetil.tolvstad@trondheim.kommune.no

 

Siri Vannebo

Telefon: 90 64 86 45

E-post: 

 

Ingvild Rekstad

Telefon: 46 78 20 86

E-post: ingvild.rekstad@trondheim.kommune.no

Kontordager Skjetlein

  • Onsdager: Lars Håvard Tiller eller Hege M. Askerød
  • Fredager: Ingvild Rekstad

Ta gjerne kontakt for å gjøre en avtale om møte!

Landbruk på sosiale medier

Landbruksforvaltninga er på Facebook. Vi ønsker at dette blir en kanal for å spre informasjon fra oss i kommunen ut til aktørene i landbruket i hele nye Trondheim kommune, og andre interesserte landbruksvenner.

Vi satser på å få til en uformell side med nyttig informasjon. Vi har et ønske om å skape engasjement rundt jord- og skogbruket i kommunen, både det bynære og det litt lenger fra sentrum.

Vi vil nå ut til så mange som mulig med interesse for landbruket i Trondheim, så gjerne lik og del siden!

Meldingsblad landbruk

Av og til sender vi ut et informasjonsskriv som vi kaller Meldingsblad landbruk, til alle gårdbrukere og skogeiere i kommunen. Du kan lese det via Meldingsblad landbruk sin nettside. Ønsker du å motta dette nyhetsbrevet fra oss, eller har noen tilbakemeldinger på Meldingsbladet? Ta kontakt med Øydis Marie Mo på e-post: oydis.marie.mo@trondheim.kommune.no.

Arbeidet med en ny kommunedelplan landbruk

Arbeidet med å lage en ny kommunedelplan landbruk er i gang. Som kommunedelplan utarbeides den etter rammer gitt av plan- og bygningsloven. Den nye kommunedelplanen for landbruket i Trondheim skal være en næringsplan for det lokale landbruket, og omfatter jord- og skogbruket med tilknyttet tilleggsnæring, og utmarksnæringa.

Planprogram - For kommunedelplan Landbruk

Planarbeidet vil ta for seg de viktigste satsingsområdene og utfordringene for landbruket i Trondheim kommune, og vise verdien av næringa.

Det er laget et planprogram for ny kommunedelplan landbruk. Planprogrammet beskriver målet med planen og hvilke utfordringer og tema vi ønsker å belyse. Vi ønsker medvirkning fra næringa og dens organisasjoner, og fra byens befolkning, og håper at planprogrammet og det pågående planarbeidet vekker engasjement og interesse.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Øydis Marie Mo på e-post oydis.marie.mo@trondheim.kommune.no.

Jordbruk

Skogbruk

Urban dyrking og bynært landbruk

Naturforvaltning

Lenker

 

Sist oppdatert: 26.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004