Kart over naturmangfold i Trondheim

Kart over naturmangfold i Trondheim

På denne siden finner du en oversikt over alle kartlag i Trondheim kommunens temakart "Biomangfold og naturverdier".

Utsnitt fra temakartet "Biomangfold og naturverdier".
Utsnitt fra temakartet "Biomangfold og naturverdier".

Kartet viser de viktigste stedfestede naturdata for Trondheim. Det skal bidra til å ivareta truede, sårbare arter og viktige naturområder. Kartet er et støtteverktøy for saksbehandlere og konsulenter i plan- og byggesaker. Kartverktøyet gir også god informasjon til naturinteresserte personer i Trondheim.

Lenke til kartet og tegnforklaring

Kartet inngår i kommunens kartløsning på nett. Velg først karttypen “Biomangfold og naturverdier” i nedtrekksmenyen til venstre, deretter kan du velge tegnforklaringen for “natur og miljø” som vist under. De ulike temalagene i kartet velges gjennom å hake av eller fjerne haker i tegnforklaringen.

Forklaring for bruk av kart over naturmangfold

Kartets temalag

Kartet inneholder følgende temalag:

Kontakt

Ta kontakt med avdeling Landbruk og naturforvaltning i kommunens Klima- og miljøenhet, hvis du har spørsmål om innholdet av kartet og hvordan det kan tas hensyn til naturverdier.

Spørsmål om selve kartverktøyet kan rettes til Enhet for kart og arkitektur.

 

Sist oppdatert: 25.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004