Kart over registrert verdifullt kulturlandskap

Kart over registrert verdifullt kulturlandskap

Miljødirektoratet har registrert arealer med de høyest prioriterte kulturlandskapsområdene i databasen "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap".

Høstad - eksempel på kartutsnitt fra Miljødirektoratets Naturbase
Høstad - eksempel på kartutsnitt fra Miljødirektoratets Naturbase

Kart over kartlagt kulturlandskap

Kart over kartlagt kulturlandskap finnes i

Selve kartlegging i Sør-Trøndelag ble foretatt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert: 01.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006