Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Trondheim kommune er en Miljøfyrtårnkommune.

Fram til 31.12.2022 har vi konsesjonsavtale med virksomheter som sertifiserer på vegne av Trondheim kommune. Trondheim kommune sin rolle i Miljøfyrtårn er å sørge for at det er sertifisørkapasitet tilgjengelig i kommunen. Vi tildeler ikke sertifisør, men virksomhetene står fritt til å velge den sertifisøren de vil bruke på listen nedenfor. Alle sertifisører er godkjente og følger prislisten fastsatt av Trondheim kommune.

Sertifiseringsmyndigheten overføres fra Trondheim kommunen til Certnor AS. Fra og med 01.01.2023 skal alle virksomheter bestiller sertifisør via Certnor AS.

Sertifisører på vegne av Trondheim kommune til 31.12.2022

Priser

Fra og med 1. januar 2022 gjelder følgende priser:

Type virksomhet Anslått timeforbruk Pris eks. mva.
Sertifisering/resertifisering av mindre virksomheter med 1-20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer 6-8 timer 7950,-
Sertifisering/resertifisering av større virksomheter over 20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer. 8-10 timer 10220,-
Sertifisering etter hovedkontorkrav -

Eget prisanslag på bakgrunn av størrelse og lokasjon.

Sertifisering av underliggende avdeling etter hovedkontorkravet 4 timer 5160,-
Tillegg for ekstra bransjekrav utover de som inngår   2270,-
Timespris ved spesielle forhold, medgått tid utover ovennevnte (flere avvik, nytt besøk)   1085,-

Bedriftene faktureres i tillegg for sertifikat, ekspedisjonsgebyr og etableringsgebyr av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For mer informasjon om Stiftelsen Miljøfyrtårn sine priser.

Om Miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn hjelper din bedrift å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårnkonsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder. På www.miljofyrtarn.no kan du søke etter godkjente konsulenter i Trondheim.

Miljøfyrtårn har generelle krav for alle typer virksomheter og spesifikke krav for de ulike bransjene.

Trondheim kommunes Miljøfyrtårn-ansvarlig er: Chin-Yu Lee, tlf: 90 19 73 23, chin-yu.lee@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 21.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004