Fritidsklubb for ungdom

Fritidsklubb for ungdom

Trondheim kommune driver fritidsklubber i alle bydeler. Fritidsklubbene er primært for ungdom, men det finnes også tilbud for tweenies (5. - 7. trinn) og for yngre barn.

På fritidsklubben kan ungdom oppleve eller delta i ulike aktiviteter. Som ungdom får du hjelp til å realisere egne ideer, og mulighet til å oppleve mestring og kulturell vekst. Ungdommene som bruker tilbudet har reell innflytelse på innhold og utvikling.

Alle tilbud er rusfri, og det er voksne ansatte med kultur- og sosialfaglig bakgrunn til stede på alle åpningsdager.

Oversikt over fritidsklubbene

Kulturenheten har ansvaret for fritidsklubber i til sammen 11 faste lokaler i bydelene.

Andre kommunale fritidsklubber

Biblioteket driver Kulturtribunen på Ranheim.

Rosenborg skole driver Klubben på Rosenborg.

Byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for ungdom

Tirsdagsklubben på Enter

Tirsdagsklubben er et åpent tilbud for alle fra 12-18 år. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.

  • Enter fritidsklubb i Rostenhallen
  • Tirsdager kl. 17.00-20.30
  • Gratis inngang

Se hva vi gjør på Tirsdagsklubben på Facebook

Strinda ung

Strinda ung er et tilbud for deg som er fra 13-16 år som har lyst til å drive på med en aktivitet eller hobby i fritiden din. Tilbudet drives i samarbeid mellom Strinda frivilligsentral og Kulturenheten.

  • Oppmøte i Gulhuset på Voll gård
  • Torsdager kl.17.00-20.30

Les mer om Strinda Ung

Kultursenteret ISAK

Kultursenteret ISAK er ungdommens eget kulturhus, midt i sentrum av Trondheim. Hovedmålgruppa er ungdom fra 16-25 år som ønsker å oppleve, utforske og utøve kultur.

Les mer om Kultursenteret ISAK

NOVA – det digitale kulturhuset

NOVA er en nasjonal digital møteplass for ungdom som driver med datakultur, gaming/e-sport og andre fritidsaktiviteter. Vi bruker Discord, en brukervennlig og tilgjengelig plattform mange ungdommer allerede kjenner godt. Akkurat som en tradisjonell fritidsklubb er online-varianten bygd opp med forskjellige rom og kategorier/etasjer hvor ungdom kan møtes digitalt for å spille, holde på med kreative aktiviteter og være sammen på en trygg sosial arena med andre ungdommer og kompetente voksne til stede.

For mer informasjon, se vår hjemmeside: www.novakulturhus.no

Team som tåler

Team som tåler er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole i Heimdal bydel. Teamet består av ansatte fra Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole. De ansatte i teamet møter ungdommer på ulike arenaer på dagtid og kveldstid. Teamet går oppsøkende ute i Heimdal bydel på ettermiddag og kveld. Ungdom på Heimdal kjenner oss som Ute for ungdom.

Les mer om Team som tåler

Sist oppdatert: 24.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004