Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Bjuda På AS har gjennomført et forprosjekt på vegne av kommunen, som gjennom dialog med kunst- og kulturfeltet har utredet ulike modeller for for hvordan et slikt kulturråd kan være.

Rapporten ble lagt fram for formannskapet 13. september 2022, sak 203/22. Formannskapet har bedt om at det utarbeides en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig råd for lokal kultur. Kommunedirektøren la fram status i saken for KIF-komiteen 31. oktober.

Last ned rapporten fra forprosjektet: Etablering av lokalt råd for kunst- og kulturfeltet i Trondheim (pdf)

Sist oppdatert: 01.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006