Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Forprosjekt og rapport

Bjuda På AS har gjennomført et forprosjekt på vegne av kommunen, som gjennom dialog med kunst- og kulturfeltet har utredet ulike modeller for for hvordan et slikt kulturråd kan være.

Rapporten ble lagt fram for formannskapet 13. september 2022, sak 203/22. Formannskapet har bedt om at det utarbeides en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig råd for lokal kultur. Kommunedirektøren la fram status i saken for KIF-komiteen 31. oktober.

Last ned rapporten fra forprosjektet: Etablering av lokalt råd for kunst- og kulturfeltet i Trondheim (pdf)

Prosessen videre

Innspillsmøte i januar 2023

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune inviterte til et innspillsmøte om lokalt kulturråd på biblioteket 16. januar 2023. I møtet ble det gitt informasjon om arbeidet som er gjort så langt, og byens kunst- og kulturaktører kunne komme med sine innspill til den videre prosessen.

Det var også mulig å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. Frist for å sende innspill var 6. februar.

Framdriftsplan til behandling i formannskapet

Formannskapet har bedt om at det utarbeides en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig råd for lokal kultur i Trondheim. Fremdriftsplanen vil bygge på anbefalinger i rapporten, innspill fra kulturaktører fra møtet i januar og skriftlige innspill mottatt i etterkant av møtet.

Fremdriftsplanen skal legges frem til behandling i formannskapet i løpet av våren 2023.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til arbeidet?

Send en epost til kultur.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 14.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006