Utlån av lokaler og gymsaler

Utlån av lokaler og gymsaler

Frivillige lag og organisasjoner kan låne kommunale lokaler gratis når de er ledig. For private gjelder egne leiesatser som står i utlånsreglementet.

For idrettshaller gjelder egne rutiner. Se siden om idrettshaller.

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Utlånsreglementet viser prioriterte målgrupper og aktiviteter, leiepriser for private og øvrige betingelser.

Reglement for utlån og utleie av kommunale lokaler (PDF)

Søk om fast ukentlig lån

Du kan søke om fast ukentlig lån inntil ett skoleår av gangen. Søknad for påfølgende skoleår må sendes inn mellom 1. mars og 1. april.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner kan søke om fast lån av kommunale lokaler i Bookingbasen. Alle frivillige organisasjoner som skal bruke Bookingbasen må først være registrert i Aktørbasen.

Hvilke lokaler kan du søke om?

Du kan søke om fast ukentlig tid i gymsaler, E-hallene i Trondheim Spektrum, skolebasseng og andre lokaler på skoler, helse og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager.

Hvordan skal du søke?

Søknad sendes via Bookingbasen. Organisasjonen leverer søknad om fast ukentlig tid på vegne av alle undergrupper.

Eksempelvis må idrettsklubber med flere avdelinger (som håndball, fotball og allidrett) søke samlet for hele klubben. Klubben må fordele tildelt tid internt.

Hvis dere trenger flere lokaler må det sendes én søknad per lokale. Hvis dere kun trenger ett lokale holder det også med én søknad. Skriv alternative lokaler i søknadstekst.

Utlån i helg

Ikke alle skoler låner ut sine lokaler i helgene fast ukentlig. Årsaken til det kan være at de har avtaler om engangslån av lokaler enkelte helger, og derfor ikke kan låne ut til noen på fast basis.

Søk om engangslån

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og sammenslutninger samt privatpersoner kan søke om engangslån av kommunale lokaler til arrangement, møter og så videre.

Hvem avgjør søknaden?

Den kommunale enheten som har lokalet avgjør søknaden. Det er ikke klageadgang.

Hvilke lokaler kan du søke om?

Du kan søke om å benytte lokaler på skoler, helse- og velferdssentre, kulturlokaler og noen barnehager.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om engangslån er 3 uker før ønsket tid.

Begrensning

Det er ikke mulig å søke om engangslån av et lokale før søknadsfristen for fast ukentlig lån av lokaler for kommende skoleår er passert. Søknadsfristen er 1. april. Etter at søknadsfristen er passert vil det bli mulig å søke om engangslån av lokaler fram til 1. september året etter.

Om Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. Hvis du skal søke om lån eller leie av et kommunalt lokale på vegne av en organisasjon/aktør må denne være registrert i Aktørbasen.

Informasjon om Aktørbasen

Veiledere

Veileder for Aktørbasen

Veileder for Bookingbasen

Bookingbasen

Gå til Bookingbasen

Last ned vedtak om tildeling for 2022-2023 (PDF)

Ofte stilte spørsmål

Kan man låne lokaler til overnatting?

Enkelte lokaler er godkjent for overnatting. Før du søker må du kontakte den aktuelle enheten og spørre om det gis tillatelse til overnatting.

Når tillatelse er gitt må du registrere søknad i Bookingbasen. Skriv i søknaden at det gjelder overnatting.

Nærmere info og skjema for innmelding til Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Er det lov å servere/nyte alkohol ved arrangement?

Det er som hovedregel ikke tillatt å nyte alkohol på enhetens inne- og uteområder. Dersom låntaker ønsker at det skal drikkes alkohol i kommunale lokaler i forbindelse med et arrangement skal låntaker søke om skjenkebevilling for enkeltanledning / ambulerende på eget skjema. Det henvises for øvrig til Trondheim kommunes retningslinjer for skjenkebevilling.

Retningslinjer (PDF) (Se spesielt pkt. 9)

Mer informasjon om bevilling

Hvorfor får jeg ikke til å legge inn en søknad om fast lån av et lokale?

Muligheten for å søke fast lån er kun åpen fra 1. mars til 1. april.

Privatpersoner uten tilknytning til en aktør kan ikke søke om fast lån. Les mer i veileder for Aktørbasen.

Hvorfor får jeg feilmelding når jeg prøver å søke om fast lån av et lokale?

Feilmeldingen skyldes som oftest at enkelte datoer i søknadsperioden er blokkert. Dette er ikke nødvendigvis så lett å se i kalenderen. På grunn av en teknisk begrensning er det da ikke mulig å søke om fast lån. Hvis du oppdager dette, gi beskjed og vi vil se på problemet.

Kontakt

Send oss en e-post dersom du trenger hjelp til bruk av Aktørbasen eller Bookingbasen, eller du mener det er oppstått en feil i systemet.

Send e-post

Ikke-kommunale lokaler

Oversikt over ikke-kommunale lokaler

Sist oppdatert: 29.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004