Veileder for bruk av Bookingbasen

Veileder for bruk av Bookingbasen

Gå til Bookingbasen

Finn lokale

Trykk på "Finn lokale" i toppmenyen.

Søk med filter

Søket begrenses for hvert filter som velges. Treffene vises til høyre i skjermbildet. Ved bruk av mobiltelefon må du scrolle nedover for å se treffene. Du kan selv velge hvilke filter du vil bruke.

 • Velg kategori under "Type rom/lokale".
 • Velg antall personer under "Størrelse (Antall personer)".
 • Velg bydel under "Bydel".
 • Velg eventuelt spesiell tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved å krysse av aktuelle felter.

Du får en liste med treff, som inneholder bilde og noe informasjon om lokalet. Trykk på "Detaljer" for mer informasjon, kalender og mulighet til å søke om å låne/leie lokalet.

Søk med kart

Når du begrenser søket med filteret, kommer søketreffet opp som blå markører i kartet. Hold musepekeren over markøren og du ser navnet til lokalet. Trykk på markøren for å gå til lokalets side.

Logg inn

Hvis du ønsker å søke om å låne/leie et kommunalt lokale må du logge inn. Klikk "Logg inn". Du må logge inn med ID-porten, hvor du har 5 alternativer; MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Du trenger ikke å logge inn hvis du kun skal finne et lokale.

Slik skaffer du deg elektronisk ID

Min profil

Trykk på "Min profil" oppe til høyre for å se dine data.

NB! Kontroller at fornavn, etternavn, e-post-adresse og mobilnummer stemmer, trykk deretter "Lagre".

Under "Mine Organisasjoner" listes alle organisasjoner du er knyttet til. Ved å trykke på en av dem, får du opp den aktuelle organisasjonen i Aktørbasen.

Mine søknader

Her ser du alle søknader som du eller noen andre i organisasjonen har sendt inn.

Søknadene er inndelt i 3 faner, Søknader, Strøtimer og Historikk.

Søknader

Inneholder aktive søknader framover i tid. Her har du ulike muligheter avhengig av hvilken status søknaden har:

Ved søknad om fast lån av lokale og status = godkjent:

 • Du kan si fra deg tid som ikke skal benyttes. Trykk på "Frigi tid". Du kan frigi dager og/eller tidsrom.

 • Du kan bruke søknaden som basis for en ny søknad. Trykk på "Kopier".

Ved søknad om engangslån av lokale og status = godkjent:

 • Du kan avbestille et lokale dersom du ikke trenger det likevel. Trykk på "Avbestill" og følg instruksjonene.

Ved status "Avventer behandling":

Har kan du slette søknaden/avbestille lånet ved å trykke på "Avbestill".

Ved status "Avvist":

Her har du ingen mulighet til å gjøre noe med søknaden.

Strøtimer

Her finner du oversikt over dine bestilte strøtimer. (Trondheim kommune har ikke tatt i bruk funksjon for strøtimer ennå. Strøtimer håndteres fortsatt i et annet system; HANO.)

Historikk

Her finner du oversikt over søknader hvor tiden er passert.

Søk om fast ukentlig lån av lokale

Søknadsfrist for fast lån av lokaler er 1. april hvert år.

Mulighet til å søke om fast lån av lokaler for kommende skoleår er aktivert i perioden 1. mars til 1. april.

Finn lokalet du ønsker å søke på (beskrevet under Finn lokale lenger opp på siden).

Nederst på lokalets side (fane "Detaljer") ligger det en knapp "Søk om fast lån". (Hvis denne knappen ikke vises er ikke lokalet tilgjengelig for søknad om fast lån.)

Etter å ha logget inn får du opp et søknadsskjema.

(NB! Det er viktig at din e-postadresse under "Min profil" stemmer. Svar på søknaden sendes til denne adressen.)

 • Velg hvilken aktør du søker på vegne av.
 • Skriv en mest mulig beskrivende søknadstekst.
 • Velg ønskede fasiliteter og bruksområder under "Tilrettelegging".
 • Skriv eventuelt en merknad.
 • Velg dato fra - til. (Ikke startdato før 1. september og sluttdato etter 20. juni!)
 • I kalenderen: Trykk på ønsket starttidspunkt og dra tiden til ønsket slutt-tidspunkt. Du kan legge inn flere tidsrom. Hvis du trykker feil, kan du trykke på tidsrommet en gang til, og deretter slette tidsrommet.
 • Trykk på "Send søknad" og bekreft.
 • Innsending av søknad blir bekreftet i grønn boks, og på oppgitt epostadresse.

Svar på søknaden blir sendt til e-postadressen som du har oppgitt under Min profil.

Søk om engangslån til arrangement, møte etc.

Søknadsfrist for engangslån av lokaler er 3 uker før. (Du kan søke senere enn dette hvis det er ok for enheten som har lokalet.)

Nederst på lokalets side (fane "Detaljer") ligger det en knapp "Søk om engangslån". (Hvis denne knappen ikke vises er ikke lokalet tilgjengelig for søknad om engangslån.)

Etter å ha logget inn får du opp et søknadsskjema.

(NB! Det er viktig at din e-postadresse under "Min profil" stemmer. Svar på søknaden sendes til denne adressen.)

Etter å ha logget inn får du opp et søknadsskjema.

 • Velg hvilken aktør du søker på vegne av.
 • Skriv en mest mulig beskrivende søknadstekst.
 • Velg ønskede fasiliteter og bruksområder under "Tilrettelegging".
 • Skriv eventuelt en merknad.
 • I kalenderen: Trykk på ønsket starttidspunkt og dra tiden til ønsket slutt-tidspunkt. Du kan legge inn flere tidsrom i samme uke. Hvis du trykker feil, kan du trykke på tidsrommet en gang til, og deretter slette tidsrommet.
 • Trykk på "Send søknad" og bekreft.
 • Innsending av søknad blir bekreftet i grønn boks, og på oppgitt epostadresse.

Søknaden blir behandlet av enheten som har lokalet. Svaret på søknaden blir sendt til e-postadressen som du har oppgitt under Min profil.

Book strøtimer

NB. Denne funksjonen gjelder kun for idrettshaller. Funksjonen i Bookingbasen kan ikke benyttes ennå!

Sist oppdatert: 28.05.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004