Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for voksne

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for voksne

Støttekontakttjeneste for voksne

Støttekontakttjenesten er et tilbud for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter på fritiden. Dette kan enten være 1) individuell støttekontakt, 2) tilbud i en aktivitetsgruppe eller 3) hjelp til deltakelse i aktiviteter som tilbys av en frivillig organisasjon.

Det er kommunen som veger hvilket tilbud som gis, med utgangspunkt i den enkeltes bistandsbehov.

Hvem kan få støttekontakt?

Støttekontakt er et tilbud til personer som har en varig nedsatt funksjonsevne, og som trenger bistand for å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Klarer personen å delta selv på sosiale aktiviteter, fyller han/hun ikke vilkårene for å få innvilget individuell støttekontakt.

Personer som trenger bistand kan likevel få hjelp til å delta i tilrettelagte gruppetilbud eller aktiviteter i regi av frivillige lag og organisasjoner.

Målet med støttekontakttjenesten

Støttekontaktordningen skal bidra til å bryte isolasjon og hjelpe den enkelte til å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter sammen med andre.

En støttekontakt kan ikke bruke egen bil i oppdraget, eller hjelpe til med praktiske gjøremål som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging, frisør- og legebesøk. Ta kontakt med helse- og velferdskontoret dersom du har behov som ikke kommer under støttekontaktordningen.

Søknad om hjelp til deltakelse på fritiden sendes til Kulturenheten på eget søknadsskjema.

Hent skjema for å søke om hjelp til deltakelse på fritiden (pdf)

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en innkalling til et møte med Kulturenheten v/Tilrettelagt fritid. I møtet snakker vi om ønsker for fritiden og behov for tilrettelegging.

Kulturenheten sender i etterkant av møtet en anbefaling til helse- og velferdskontoret, som er vedtaksinstans.

Tilrettelagte aktiviteter for voksne

Ønsker du kun informasjon om ulike aktiviteter? Eller er du nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes? Kanskje har du konkrete ønsker for fritiden?

Da kan du kontakte Kulturenheten på telefon 72 54 57 00, eller du kan sende inn et skjema for registrering av interesser for fritiden.

Hent skjema for ønske om fritidsaktivitet (pdf)

Når Kulturenheten har fått skjemaet vil vi ta kontakt og invitere deg til en informasjonssamtale.

Fritid og aktivitet for voksne

"Fritid og aktivitet for voksne" er en nettside hvor du finner oversikt over aktiviteter som passer for personer over 18 år. På nettsiden finner du både informasjon om aktiviteter i regi av kommunen og aktiviteter i regi av lag og organisasjoner. Noen av tilbudene er åpne for alle mens andre tilbud kan være tilrettelagt for ulike målgrupper.

Gå til nettsiden Fritid og aktivitet for voksne

Tilrettelagt fritid på Facebook

Du kan også følge Tilrettelagt fritid Trondheim på Facebook. Her deler vi informasjon om ulike aktiviteter og arrangement.

Informasjon om støttekontakt og tilrettelagte fritidstilbud på andre språk

English

Arabisk

Persisk

Dari

Tigrinja

Kontakt oss

Telefon: 72 54 57 00 - eller direkte til din kontaktperson

Ansatte ved Tilrettelagt fritid

Avdelingsleder

Marit Kjerrengvoll Ekle
Telefon: 92 01 12 84
E-post: marit.ekle@trondheim.kommune.no

Aktivitetsutvikler

Stian Pedersen
Telefon: 91 67 27 15
E-post: stian.pedersen@trondheim.kommune.no

Aktivitetsveiledere/støttekontaktteam

Dag Erland Kittilsen
Telefon: 95 26 39 88
E-post: dag-erland.kittilsen@trondheim.kommune.no

Vegar Husby Fiskum
Telefon: 91 72 08 79
E-post: vegar-husby.fiskum@trondheim.kommune.no

Martin Guldsten Ottesen
Telefon: 94 88 69 19
E-post: martin-guldsten.ottesen@trondheim.kommune.no

Anne Aam
Telefon: 91 67 23 97
E-post: anne.aam@trondheim.kommune.no

Sigmund Omarhaug
Telefon: 41 52 23 36
E-post: sigmund.omarhaug@trondheim.kommune.no

Julie Elisabeth Haugum
Telefon: 48 28 43 76
E-post: julie-elisabeth.haugum@trondheim.kommune.no

Susanne Hole
Telefon: 90 15 92 38
E-post: susanne.hole@trondheim.kommune.no

May Lill Morseth Løhre
Telefon: 90 40 94 14
E-post: may-lill.lohre@trondheim.kommune.no

Anna Trondsdatter Eidet
Telefon: 47 90 14 61
E-post: anna.eidet@trondheim.kommune.no

Lars Frigaard
Telefon: 90 36 39 51
E-post: lars.frigaard@trondheim.kommune.no

Godtgjøring støttekontakter/fritidsassistenter

Renate Bekken
Telefon: 47 50 29 54
E-post: renate.bekken@trondheim.kommune.no

John Haugen
Telefon: 94 78 96 29
E-post: john-a.haugen@trondheim.kommune.no

Les mer om hvordan du blir støttekontakt

Sist oppdatert: 16.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006