Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen

Trondheim kommunes frivillighetspris kan gå til personer, institusjoner eller organisasjoner som utmerker seg for sin frivillige innsats. Prisen deles vanligvis ut i forbindelse med FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. Prisen for 2022 blir delt ut under åpningsarrangementet for Trondheim som europeisk frivillighetshovedstad 31. januar 2023.

Bilde av statuetten Skrog, laget av kunstneren Erlend Leirdal.

Om Trondheim kommunes frivillighetspris

Trondheim kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Prisen består av 25.000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal.

Prisen kan gå til en person, eller personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er knyttet til helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, kultur eller miljø.

Spørsmål?

Kontakt Knut Meinert Kiplesund, Kommunedirektørens fagstab.

Frivillighetsprisen 2022

Meld inn kandidat til frivillighetsprisen 2022

Tidligere vinnere av frivillighetsprisen

Prisvinner Kari Wennberg sammen med varaordfører Ola Lund Renolen

Tidligere vinnere av Frivillighetsprisen
 • 2021: Arbeidsgruppa for brukerråd v/helse og velferdssentrene i Trondheim
 • 2020: Trondheim Røde kors/Fellesverket
 • 2019: Trondheim Sopp- og nyttevekstforening
 • 2018: Kari Wennberg
 • 2017: Byåsen Men At Work/Byåsen frivilligsentral
 • 2016: Torleif Eliassen, leder for Trønderbrazz
 • 2015: Hveita United
 • 2014: Home-Start, Familiekontakten HSF
 • 2013: Helge Tiller
 • 2012: Trondheim Røde kors
 • 2011: Bjørg Sliper
 • 2010: Kattem Frivilligsentral
 • 2009: Kåre Vårvik
 • 2008: Kirkens SOS
 • 2007: Ismail Muhyadin
 • 2006: Bjørn Eklo
 • 2005: Bente Dahl
 • 2004: Molly Helen Berg og Brynhild Eriksen
 • 2003: Willy Mørch
 • 2002: Aase Lian
 • 2001: Natteravnene
 • 2000: Kjersti Rygh Hogstad
Komite

Ordføreren i Trondheim leder en komite som vurderer kandidatene og utnevner vinneren av prisen.

Komiteen består av 2 medlemmer fra Formannskapet, 1 medlem fra Helse- og velferdskomiteen, 1 medlem fra Oppvekstkomiteen samt kommunaldirektørene for Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.

Formannskapet oppnevnte 03.11.2015 følgende for perioden 2015-2019:

 • Elin Marie Andreassen (FrP)
 • Rita Ottervik (Ap)

Helse- og velferdskomiteen oppnevnte 04.11.2015 følgende for perioden 2015-2019:

 • Espen Agøy Hegge (KrF)

Oppvekstkomiteen oppnevnte 04.11.2015 følgende for perioden 2015-2019:

 • Mari Bremnes Ese (MDG)

Kontaktperson

Knut Meinert Kiplesund, Kommunedirektørens fagstab
Telefon 95 26 34 46
E-post: knut.kiplesund@trondheim.kommune.no

Frivillighet i Trondheim

Du finner mer informasjon om frivillighet i Trondheim her

Sist oppdatert: 10.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004