Bufdir: Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir: Tilskudd til inkludering av barn og unge

Aktører i Trondheim kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen.

Søknadsfrist for 2023

  • Søknadsfristen var 18. november 2022.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søkere må sette seg inn i regelverk og veileder til tilskuddsordningen.
  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Regelverk, veileder, informasjon om søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Tilskudd til inkludering av barn og unge

Kontakt

Søkere som trenger veiledning eller har spørsmål til søknaden kan kontakte kontaktperson for tilskuddsordningene i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon 97 42 16 44
e-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no.

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir.

Hjelp og inspirasjon

Bufdir har lagd en veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom.

På denne nettsiden finnes informasjon og praktiske eksempler som kan være nyttige å se på i forbindelse med utforming av tiltak og søknad om støtte.

Sist oppdatert: 14.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004