Tilskudd til innkjøp av korpsinstrumenter

Tilskudd til innkjøp av korpsinstrumenter

Formål

Ordningen gjelder tilskudd til innkjøp av instrumenter til korps. Midlene skal prioriteres til instrumenter for barn og unge i Trondheimskorps. 

Hvem kan søke om tilskudd

Skolekorps i Trondheim, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke.
I tillegg kan TrønderbraZZ søke.

Det er ikke krav om medlemskap i NMF eller andre organisasjoner for å søke om tilskudd fra ordningen.

Søknadsfrist

Ordningen forvaltes av NMF Trøndelag på vegne av Trondheim kommune. Søknadsfrist settes av NMF Trøndelag. Fristen publiseres på NMF sine nettsider.

Hva prioriteres

  • Innkjøp av korpsinstrumenter.
  • Reparasjon av instrumenter.
  • Tilskuddet skal utbetales til korpsene og brukes i søknadsåret.

Dette prioriteres ikke

  • Innkjøp av instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.
  • Innkjøp av annet utstyr.

Søk om tilskudd

Norges Musikkorps Forbund (NMF) Trøndelag tar i mot søknader og behandler disse på vegne av kommunen.

Søknadskjema og retningslinjer publiseres på NMF sine nettsider.

Søknad sendes til trondelag@musikkorps.no

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til trondelag@musikkorps.no

Gå til NMF Trøndelag sine nettsider

Kontaktperson i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon: 97 42 16 44
E-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 28.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004