Valg 2023

Valg 2023

Valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i 2023. Valgdagen er mandag 11. september 2023. I Trondheim er det også valg søndag 10. september 2023 på Hovedbiblioteket.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt som representant i Trondheim bystyre må du ha stemmerett i Trondheim kommune. Du må også være bosatt i Trondheim kommune på valgdagen. 

Stille til valg

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokken 12.00.

Valgdirektoratet har lagt ut informasjon valg.no

Partilister

Hvem stiller til valg (partilister)

Oversikt over hvem som har sendt inn listeforslag til kommunestyrevalget i Trondheim. 

Sist oppdatert: 14.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004