Skolehelsetjenesten

 

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt, tverrfaglig tjeneste og finnes på alle skoler i Trondheim.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjenesten tar utgangspunkt i nasjonale faglige retningslinjer i sitt arbeid.

Hvordan kontakte oss?

Både elever, foreldre, lærere og andre kan ta kontakt direkte uten henvisning. Se din skole for kontaktinformasjon.

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004